Naše vlastní píseň

POŽEHNEJ PROSÍM MOU CESTU

BOŽE MŮJ
POŽEHNEJ PROSÍM MOU CESTU K TOBĚ AŤ VEDE MĚ BLÍŽ
..POŽEHNEJ PROSÍM MÝM RUKÁM AŤ DOBRÉ KONAJÍ
..POŽEHNEJ PROSÍM MÉ OČI AŤ VIDÍ ČISTÉ A SVATÉ
..POŽEHNEJ PROSÍM AŤ SLYŠÍM V NITRU TVÉ JMÉNO ZNÍT
..POŽEHNEJ PROSÍM MÁ SLOVA AŤ NIKDY NEZRAŇUJÍ
..POŽEHNEJ PROSÍM MOU MYSL AŤ STANE SE NÁSTROJEM TVÝM
..K TOBĚ SE MODLÍM TOBĚ VŠE DÁM K TOBĚ SE MODLÍM ÁMEN

Poselství - Dokud se budeme sami sebe ztotožňovat, a myslet si že jsme tělem a jménem, nemůžeme nikdy pochopit pointu všech posvátných učení. Vesmír nám nedá to co my chceme, ale to v co plně věříme. A my jsme plně přesvědčeni ve svou fyzickou formu, a proto ji prožíváme jen co by fyzické osoby. My jsme ale mnohem, mnohem víc.
Změňme základnu na které stavíme. Poznejme jaký máme prvotní postoj k sobě samému a dejme mu jiný, obsáhlejší rozměr.
Nechť v této modlitbě odevzdáváme postupně naši připoutanost k tělesnému vědomí i k našim činům. Konat dobro je základnou všech duchovních učení. Je přímo vstupní branou k vyššímu vědomí.
Tak pojďme vstoupit, není nač čekat.

Tahle naše písnička (z roku 2003), která má úvodní melodii ještě starší, patří k méně zpívaným písním spíše pro svou délku a její tišší vyjádření, pro které ji ale právě mají někteří moc rádi. 1. nahrávka je z CD, které se nahrálo pro ášrám Matky Lasany.

Nahrávka z CD (studio record)

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
akordC+.jpg, 5,4kB kapo (1-2)
"jednoakordová"
[C]BOŽE MŮJ POŽEHNEJ PROSÍM MOU CESTU
... K TOBĚ SE MODLÍM TOBĚ VŠE DÁM
K TOBĚ SE MODLÍM [C*]ÁM[C]EN
gajatri.net