buddhistická mantra

BUDDHAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ
DHARMAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ
SANGHAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ

Přijímám útočiště u Buddhy. Přijímám útočiště u Dharmy. Přijímám útočiště u Sanghy.
BUDDHA míní "osvíceného", Siddhártu Gautámu. DHARMA znamená správné jednání, SANGHA potom duchovní společenství. ŠARANAM znamená odevzdat se. GAČCHÁMÍ znamená jdu, přijímám, přicházím apod.

Poselství - Tato mantra je pro buddhisty něco jako vyznání víry. Bez ohledu zda-li jsme buddhisté či nikoliv, můžeme touto mantrou vyjádřit, posílit a uskutečnit své tři velká rozhodnutí.
Jít k Bohu, konat dobro a utvářet duchovní společenství.
Jinými slovy, zcela prakticky a v obráceném pořadí pojďme žít v harmonii se svými blízkými, pojďme pro ně udělat něco dobrého a pojďme tak být v míru sami se sebou.

Poprvé jsem slyšel tuto mantru v dokumentu Cesta do Indie od Igora Chauna. Tak jako jeho i mě velmi oslovila a když jsme byli v Indii v Bódhgaje, místě kde dosáhl Buddha osvícení, sháněli jsme se po té nahrávce. Koupili jsme trochu jinou. Tu která se pouštěla uvnitř chrámu a vytvářela neopakovatelnou, posvátnou atmosféru. Podle této nahrávky zpíváme či recitujeme tuto mantru na našich zpíváních. Nejčastěji v květnových zpíváních, která jsou zasvěcena svátku Buddha Púrnimá.

nápěv (tune)

Nahrávky ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[D]BUDDHAM ŠARANAM GAČ[Es]CHÁ[D]
[D]DHARMAM ŠARANAM GAČ[Es]CHÁ[D]
[D]SANGHAM ŠARANAM GAČ[Es]CHÁ[D]
gajatri.net