Naše vlastní píseň

BŮH MÁ MNOHO JMEN

BŮH MÁ MNOHO JMEN ON V KAŽDÉM Z NÁS JE PŘÍTOMNÝ
BŮH MÁ MNOHO JMEN ON V KAŽDÉM Z NÁS JE PŘÍTOMEN
KAM OKO DOHLÉDNE TAM JEST ON V ŠATU SVÉM OBLEČENÝ
KAM OKO DOHLÉDNE TAM JEST ON V ŠATU SVÉM
NENÍ NA SVĚTĚ MÍSTA V KTERÉM ON BY NEBYL PŘÍTOMNÝ
NENÍ NA SVĚTĚ MÍSTA KDE BY ON CHYBĚL
IŚKCH ALLÁH MAHBÚD LILLAH

Literární překlad této fráze z arabštiny je "Bůh je láska, ten kdo miluje i ten kdo je milován"

Poselství - Vždy platí pravda, že Bůh je v každém z nás a že není místa, kde by nebyl přítomen. A platí i pravda, že jeho projevem je Láska.
Toto však nemůžeme poznat, dokud považujeme Boha za "někoho a někde" a dokud lásku omezujeme jen na vztahy. Bůh je B-být, U-uvědomit si bytí a H-hrát si s tím vším. Je hrou o uvědomění si bytí. ° Kroužek nad U je symbolicky Božství samo.
Bůh není někdo, On je náš život, proto má mnoho jmen.
Bůh není někde, je tady, je v nás, jsme jím, proto není místa, kde by nebyl přítomen.
A proto osvoboďme v sobě Boha.
Jediným smyslem našeho života je "Jediný" AL-ILAH.

Tahle naše písnička vznikla s takové vybrnkávané melodie v arabském stylu, proto má i arabský text. Písnička byla dlouho jen jako melodie(2004) k níž později přibyl text(2006).

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1-3)
při držení akordu A se vybrnkává melodie
"jednoakordová"
[A]BŮH MÁ MNOHO JMEN ...
gajatri.net