Naše vlastní píseň

ŘEKA

CELÝM SVĚTEM PROTÉKÁ JEDNA VELKÁ ŘEKA
CELÝM SVĚTEM PROTÉKÁ ŘEKA VELIKÁ
CELÝM SVĚTEM PROTÉKÁ BEZEJMENNÁ ŘEKA
NEKONČÍ A NEVZNIKÁ NEKONEČNÁ
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ
HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ
DŽAJA MÁTÁ MÁTÁ DEVÍ DEVÍ MÁTÁ DŽAJA DŽAJA
HARI OM NAMAH ŠIVAJA
ALLÁH HÓ ALLÁH HÓ ALLÁH HÓ ALLÁH HÓ AKBAR
VAHE GURU   BUDDHAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ   ŠALOM ELEICHEM
HEJA HEJA   HALELUJAH HALELUJAH
"HARÉ RÁMA HARÉ KRIŠNA" je Mahámantrou o Krišnovi a Rámovi, DŽAJA MÁTA sláva Božské(DEVÍ) Matce, HARI OM NAMAH ŠIVÁJA je mantrou k Šivovi, ALLÁH HÓ AKBAR znamená Bůh je veliký, VAHE GURU je ze Sikhismu, kde je hlavní mantrou, vyjadřující odevzdání se Pánovi (nechat se Jím vést), BUDDHAM ŠARANAM GAČCHÁMI znamená přijímám útočiště u Buddhy, ŠALOM ELEICHEM je z hebrejštiny a míní Mír Vám, HEJA HEJA je indiánský popěvek, indiánská mantra, a HALELUJAH znamená pozdrav Jahvemu, zde symbolizuje křesťanskou víru.

Poselství - Celým světem protéká jedna velká, bezejmená a nekonečná řeka, řeka Života, řeka samotného bytí. Po věky věků hledali a hledají lidé na všech světadílech tajemství této "řeky". Můžeme poskládat nádhernou mozaiku z mnoha učení, filosofií, náboženství a pohledů na sebe sama z různých částí naší země. Můžeme vstřebávat všechna učení a zajisté dojdeme k závěru, že všechna jsou řekou mířící k oceánu božství. Nemáme proto právo povyšovat kterékoliv učení nad druhé. Neb tak soudíme jen sami sebe. Nechť poselstvím této písně je harmonie mezi námi a vším co je kolem nás.
Proto vypěstujme v sobě vnitřní postoj harmonie
a staneme se tak vtělením Šánti, vnitřního míru, jedné z vlastností božství, čímž se na "řece života" přiblížíme k oceánu absolutna.

Tato písnička vznikla v roce 2005 a hned po svém zrodu se stala úspěšnou a často zpívanou písní.
Při návštěvě a daršanu Šrí Tatháty v České republice v Dolní Čermné (září 2008) jsme ve výčtu božstev na konci písně přidali také text TATHÁTA OM TATHÁTA OM (slyš na nahrávce). Podobně je možné s touto písní experimentovat a přizpůsobovat.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (2)

[C]CELÝM SVĚTEM [C*]PROTÉKÁ [F]JEDNA VELKÁ [F*]ŘEKA....
[]....NEKONČÍ A [C*]NEVZNIKÁ [F]NEKONEČNÁ ŘE[C]KA
C*                       F*
gajatri.net