mantra k Šivovi

NIRVÁNÁŠTAKAM(Ačarja Šri Šankara)

ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM
Jsem vtělení poznání a blaženosti jsem To, jsem Šiva, jsem On (Šivó Ham)

MANÓBUDDHI AHAMKÁRA ČITTÁ NI NÁHAM
NA ČA ŠRÓTRE DŽÍVE NA ČA GHRÁNA NETRE
NA ČA VJÓMA BHUMIR NA TÉDŽO NA VÁJUŠ
ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM
Nejsem mysl (Manó), intelekt (Buddhi), ego (Ahamkára) ani myšlenka (Čittáni)
nejsem ani smysly jako sluch, chuť či zrak
Ani etér ani země ani oheň ani vzduch
Jsem vtělení poznání a blaženosti jsem To, jsem Šiva, jsem On (Šivó Ham)

NA ČA PRÁNA SANDŽNO NA VAI PANČA VÁJUR
NA VA SAPTA DHÁTUR NA VA PANČA KÓŠA
NA VÁK PÁNI PADAU NA ČOPASTHA PAJU
ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM
Nejsem dech ani jeho pět životních proudů
Nejsem ani sedm elementů těla (Sapta Dhátur) a ni jeho pěti obaly (Paňča Kóša)Ani žádným z orgánů činnosti
Jsem vtělení poznání a blaženosti jsem To, jsem Šiva, jsem On (Šivó Ham)

NA MÉ DVÉŠA RÁGAU NA MÉ LÓBHA MÓHAU
NA ME VAI MADO NEIVA MÁTSARJA BHÁVAH
NA DHARMO NA ČÁRTO NA KÁMO NA MÓKŠAH
ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM
Nemám žádnou připoutanost, ani averzi, chtíč nebo klam, závist či marnivost
Nemám povinnost zisku ani touhu po osvbození
Jsem vtělení poznání a blaženosti jsem To, jsem Šiva, jsem On (Šivó Ham)

NA PUNJAM NA PÁPAM NA SAUKHJAM NA DUHKHAM
NA MANTRO NA TÍRTHAM NA VEDÁ NA JADŽNAH
AHAM BHODŽANAM NEIVA BHODŽJAM NA BHOKTÁ (BHÓDŽAM NA KARTAU)
ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM
Nejsem ctnost ani hřích, radost ani bolest
Nepotřebuji mantry, svaté místo, učenost knih ani žádné obřady
Nejsem jídlem, nejsem tím kdo jí, ani akt jezení nejsem
Jsem vtělení poznání a blaženosti jsem To, jsem Šiva, jsem On (Šivó Ham)

NA ME MRITJÓR NA ŠANKÁ NA ME DŽÁTIBHEDAH
PITA NEIVA ME NEIVA MATÁ NA DŽANMA
NA BANDHUR NA MITRAM GURUR NEIVA ŠHIŠJAŠ ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM
Pro mě není smrt, obava kým budu
Nemám otce ani matku která by mě porodila
Nemám přátele, rodinu, učitele ani žáky
Jsem vtělení poznání a blaženosti jsem To, jsem Šiva, jsem On (Šivó Ham)

AHAM NIRVIKALPO NIRÁKÁRA RÚPO
VIBHUTVÁT ČA SARVATRA SARVENDRIJÁNÁM
NA ČÁSANGATAM NEIVA MUKTIR NA MEJAŠ (SADA ME SAMA TVA NA MUKTIR NA BANDHÁ)
ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ HAM ŠIVÓ HAM
Jsem neměnný, odpoutaný od formy, nejsem na ničem závislý
Jsem všudypřítomný, nedotknutelný žádnými smyslovými orgány
Jsem nezměrný za oblastí svobody (jsem věčný bez osvobození i bez připoutanosti)
Jsem vtělení poznání a blaženosti jsem To, jsem Šiva, jsem On (Šivó Ham)

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[C]MANÓBUDDHI AHAMKÁRA ČI[F]TTÁ NI NÁ[G]HAM
[C]NA ČA ŠRÓTRE DŽÍVE NA ČA [G]GHRÁNA NET[C]RE
NA ČA VJÓMA BHUMIR NA TÉ
[F]DŽO NA VÁ[G]JUŠ
[C]ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓ [G]HAM ŠIVÓ [C]HAM
gajatri.net