Bhadžan k Šivovi

DHIMITA DHIMITA DHIM DHIMITA DHIMITA DHIM NÁČÉ BÓLA NÁTH
NÁČÉ BÓLA NÁTH (4x)
MRIDANGA BÓLÉ ŠIVA ŠIVA ŠIVA OM
DAMARU BÓLÉ HARA HARA HARA OM
VÍNÁ BÓLÉ HARI OM HARI OM
NÁČÉ BÓLA NÁTH (4x)

DHIMITA DHIM zvuk nákotníčků při Šivově NÁČÉ tanci BÓLA NÁTH Pána Šivy
MRIDANGA BÓLÉ bubínek mridanga zpívá ŠIVA OM   DAMARU BÓLÉ bubínek damaru zpívá HARA OM   VÍNÁ BÓLÉ vína(strunný nástroj) zpívá HARI OM

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1)

[Dmi]DHIMITA DHIMITA DHIM [C]DHIMITA DHIMITA DHIM
[Dmi]NÁČÉ [C]BÓLA [Dmi]NÁTH
NÁČÉ BÓLA NÁTH [F]NÁČÉ BÓLA NÁTH
[C]NÁČÉ BÓLA NÁTH [Dmi]NÁČÉ BÓLA NÁTH   DHIMITA...
[Dmi]MRIDANGA BÓLÉ ŠIVA ŠIVA ŠIVA OM
DAMARU BÓLÉ HARA HARA HARA OM
VÍNÁ BÓLÉ HARI OM HARI OM
gajatri.net