Naše vlastní píseň

DOKOŘÁN

Tak jako vítr v oblacích rozhání mraky po nebi tak jako vítr v oblacích prohání se
tak v mysli mojí obrací myšlenky věci na ruby tak v mojí mysli obrací myšlenky svět
Tak jako mraky nad hlavou zastíní zemi tak jako mraky nad hlavou slunce schovávají
tak myšlenky připlavou a zastíní se mi tak myšlenky připlavou a srdce zakrývají
Buď jako slunce z povzdálí sleduj jak se dějí děje jako slunce co z dáli září a světlem oživuje

OTEVŘI SE V SVOJÍ MYSLI DOKOŘÁN OD KOŘENŮ OTEVŘI SE V SVOJÍ MYSLI SÁM OD PRAMENŮ
SLUNCE V DUŠI POVÍ TI CO DÁL JAK VŠÍM PLYNOUT JEDNODUŠŠÍ JE BÝT OPODÁL A SE VŠÍM SPLYNOUT

Tak jako duše v každém z nás hledá místo na zemi tak jako duše v každém z nás se odkrývá
tak jednoduše a taky snáz je najít co už je vrozený tak jednoduše a taky snáz je najít co mám

OTEVŘI SE V SVOJÍ MYSLI DOKOŘÁN ...

Tak jako hvězdy z vesmíru září na své planety ať je každý pln míru a vyléčí své životy

OTEVŘI SE V SVOJÍ MYSLI DOKOŘÁN OD KOŘENŮ OTEVŘI SE V SVOJÍ MYSLI SÁM

Naše písnička která se klubala na svět od léta do podzima 2016.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-2)

[C]Tak jako vítr v obla[G]cích [F+]rozhání mraky po nebi
Tak jako
[C]vítr v obla[G]cích [F+]prohání se......
...
[F]září a světlem oživuje
[C]OTEVŘI SE V [G]SVOJÍ MYSLI [F]DOKOŘÁN OD KOŘENŮ
[C]OTEVŘI SE V [G]SVOJÍ MYSLI [F]SÁM OD PRAMENŮ
[C]SLUNCE V DUŠI [G]POVÍ TI CO [F]DÁL [F*]JAK VŠÍM PLYNOUT
[C]JEDNODUŠŠÍ [G]JE BÝT OPO[F]DÁL [F*]A SE VŠÍM SPLYNOUT
             F*                F+
gajatri.net