Bhadžan k Durze

DURGÉ DŽAJ DURGÉ DURGÉ DŽAJ DŽAJ MÁ
KARUNA SAGARI MÁ
KÁLÍ KAPÁLINÍ MÁ
DŽAGADÓDHÁRINÍ MÁ
DŽAJA   DURGÉ DŽAJ DŽAJ MÁ

DŽAGADAMBE DŽAJ DŽAJ MÁ

DŽAJ DURGÉ Vítězství Durze, Bohyni, která ničí zlé vlastnosti a je jednou z podob Párvatí, Šivovi choti. DŽAJ Vítězství MÁ Božské Matce, která je oceánem SAGARA milosti a soucitu KARUNA a je také Bohyní KÁLÍ, která nosí na krku náhrdelník z lidských lebek KAPÁLINÍ, které symbolizují zničení ega. Sláva a vítězství Vesmírné DŽAGAD Matce AMBE, která drží DHÁRINÍ celý vesmír DŽAGAD.

Poselství - Nechť v nás zvítězí Durgá. Nechme ji zvítězit a ponořme se do jejího oceánu milosti a soucitu. Durgá je Matka, která nás ochraňuje a zbavuje nás všeho zlého.
Je to vždy otázka rozhodnutí, jakožto pevné vůle, které je zapotřebí k nastolení nových a lepších hodnot. Párvatí svou pevnou vůlí získala Šivu (sjednocení s absolutním božstvím), Durgá zničila veškeré zlo a negativní tendence v mysli. Kálí dokonala dílo odstraněním jakéhokoli náznaku falešného se ztotožnění z egem. Nechme proto Vesmírnou Matku - Džagadambu - zvítězit i uvnitř sebe. Podejme ji své rozhodnutí stát se opravdovou lidskou bytostí (která je lidskou tehdy, kdy se podobá obrazu Boha), podejme ji negativní myšlenky a pohledy (které se tvoří pouze v mysli) a staňme se tak Pánem mysli (Manavou-člověkem) a nakonec ji podejme svou představu o sobě-ego, podejme jej mocné Kálí, která zachytí sebemenší jeho nárůst a která si je zcela podrobí tak, že se rozplyne samo v sobě, v Božském Já.
DŽAGADAMBÉ DŽAJ DŽAJ MÁ

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[Emi]DURGÉ DŽAJ [D]DURGÉ [C]DURGÉ [D]DŽAJ DŽAJ [Emi]
KARUNA SAGARI MÁ
[D]KÁLI KAPÁLINI MÁ [G]DŽAGADÓDHÁRINI MÁ
(DŽAJA)
[Emi(G)]DURGÉ [D]DŽAJ DŽAJ [Emi]
[Emi]DŽAGADAMBE DŽAJ DŽAJ MÁ DŽAGA[D]DAMBE DŽAJ DŽAJ MÁ
DŽAGA
[G]DAMBE DŽAJ DŽAJ MÁ
(DŽAJA)
[Emi(G)]DURGÉ [D]DŽAJ DŽAJ [Emi]
gajatri.net