Bhadžan k Božské Matce

DŽAGATA DŽANANI ŠIVA SÁÍ ŠANKARI
MÁTÁ MAHÉŠVARI PÁRVATÍ MÁ
ABHAJA PRADÁJINI ÁNANDA RÚPINI
MÁTA BHAVÁNI MÁ DŽAJA MÁ
DŽAJA MÁ DŽAJA MÁ
KÁLI KAPÁLINI MÁ DŽAJA MÁ

DŽAGATA DŽANANI Matka všech bytostí MÁTÁ MAHÉŠVARI Velká Paní, velká Bohyně MÁ matka ABHAJA PRADÁJINI dárce nebojácnosti ÁNANDA RÚPINI vtělení blaženosti MÁTA BHAVÁNI MÁ Božská Matka DŽAJA sláva, vítězství KÁLI KAPÁLINI bohyně Kálí nosící na krku náhrdelník z lidských lebek - je ničitelkou ega

poselství -   

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.
1.video
akordy ke kytaře

[] [] [] []
[] [] [] []
gajatri.net