Bhadžan k Rámovi, Sítě a Hanumánovi

DŽAJA BÓLO SÍTÁ RÁM DŽAJA BÓLO SÍTÁ RÁM DŽAJA BÓLO SÍTÁ RÁM
OM DŽAJA HANUMÁN OM DŽAJA SÍTÁ RÁM
OM DŽAJA HANUMÁN SÍTÁ RÁM
ŠRÍ RÁM DŽAJ RÁM DŽAJ DŽAJ RÁM

DŽAJA Sláva a vítězství BÓLO zpívat SÍTÁ RÁM Sítá a Ráma HANUMÁN Hanumán
mantra ŠRÍ RÁM DŽAJ RÁM DŽAJ DŽAJ RÁM patří k těm nejznámějším mantrám k Rámovi

Poselství - "Hanumán mohl přeskočit nesmírný oceán jen proto, že stále zpíval Rámovo jméno. S mocí Rámova jména mohl zvednout mohutné hory. Jak mohly opice vystavět most přes oceán? Na počátku házely balvany do oceánu a byly tím zklamané. Poté vymyslel Hanumán plán. Na jeden balvan napsal slabiku "Rá", a na druhý "ma" a hodil oba do moře. Balvany se spojily dohromady a vytvořily jméno Ráma. S pomocí mnoha takových balvanů byl most postaven. Kameny se staly lehkými a pluly po vodě díky moci Rámova jména.
Mezi láskou oddaného a milostí Boží je důvěrný a neoddělitelný vztah. Jen láska může získat Boží milost. Abyste prožívali trvalé štěstí, musíte se správně chovat a jít po cestě obětování. Rámovo jméno a jeho princip vám dají obrovskou sílu a moc".   Z promluvy od Sáí Báby

I když se nám může zdát příběh Rámájany pohádkový, její poselství má hluboký význam. Každý z účastníků tohoto příběhu představuje různé vlastnosti a postoje. Hanumán je vskutku velkým oddaným a příkladem pro všechny.
Vezměme byť jen jednu z jeho vlastností oddanosti, vytrvalosti a víry do našich životů.
Takové rozhodnutí přinese požehnaní a Boží milost.

Tento bhadžan je jeden z našich vlastních(prosinec 2004) avšak úvodní nápěv je trošičku napodobením úvodního zpěvu z některého z indických bhadžanů, už ale nevím ze kterého. Jinak se tato písnička rozvíjí a pokaždé ji zahrajeme asi trošičku jinak.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[D]DŽAJA BÓLO SÍTÁ RÁM DŽAJA BÓLO SÍTÁ [A]RÁM
DŽAJA BÓLO SÍTÁ
[D]RÁM     OM DŽAJA HANU[G]MÁN
[D]OM DŽAJA SÍTÁ [A]RÁM [G]OM DŽAJA HANU[A]MÁN SÍTÁ [D]RÁM
gajatri.net