Bhadžan k Rámovi , Krišnovi a Sáí Bábovi

DŽAJA RÁMA HARÉ DŽAJA RÁMA HARÉ DŽAJA SÍTA RÁMA HARÉ
DŽAJA KRIŠNA HARÉ DŽAJA KRIŠNA HARÉ DŽAJA RÁDHA KRIŠNA HARÉ
DŽAJA SÁÍ HARÉ DŽAJA SÁÍ HARÉ DŽAJA SÁÍ BÁBÁ HARÉ

DŽAJA Sláva, vítězství RÁMA Rámovi a Sítě KRIŠNA Krišnovi a Rádze SÁÍ BÁBÁ Sáí Bábovi
HARÉ je oslovení Boha

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-3)

[Emi]DŽAJA RÁMA HARÉ DŽAJA [Ami]RÁMA HARÉ
DŽAJA
[Emi]SÍTA [H7]RÁMA HA[Emi]
DŽAJA KRIŠNA HARÉ DŽAJA KRIŠNA HARÉ
DŽAJA
[H7]RÁDHA KRIŠNA HARÉ
DŽAJA SÁÍ HARÉ DŽAJA SÁÍ HARÉ DŽAJA SÁÍ BÁBÁ HA
[Emi]
gajatri.net