Bhadžan k Šivovi

DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓL BÓL HARÉ HARÉ
HARÉ HARÉ HARÉ HARÉ BÓL BÓL HARÉ HARÉ
OM NAMAH ŠIVÁJA ŠIVÁJA NAMAH OM

Šiva představuje absolutno, je ničitelem všeho projeveného, vše vrací do zdroje, absolutna. Tím je i znovuobnovitelem božského vědomí. DŽAJ Sláva Šivovi, ŠANKARA tvůrci dobra, BÓL BÓL zpívám k Bohu HARÉ (HARÉ - zvolání k Bohu)

Poselství - Ať přisuzujete Bohu jakoukoli formu, rozjímejte nad tou formou. Když tuto formu uctíváte, vaše mysl může zpočátku dost kolísat. Jednobodová koncentrace mysli na určitou formu se nazývá koncentrace. Když tuto koncentraci cvičíte, kolísání mysli se může trochu zmírnit. To je stav kontemplace. V kontemplaci je také určité kolísání mysli. Až když je mysl zcela klidná, nazývá se meditací. Postupně zapomenete i na sebe. To je stav supervědomí (sámadhí), ve kterém překonáváte všechny formy. Potom zažijete Boha bez vlastností.
   Promluva od Sáí Báby

Tato píseň je z CD "NAMASTE - Magical healing mantras" ve které se zpívá místo BÓL BÓL - BOM BOM(zvuk Šivova bubínku). Naše melodie není přesnou kopií, i přidání mantry OM NAMAH ŠIVÁJA je výsledkem naší improvizace.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
(kapo1-2)

[Emi]DŽAJA ŠIVA [D]ŠANKARA [Emi]BÓL BÓL [D]HARÉ HARÉ
[Emi]HARÉ HARÉ [D]HARÉ HARÉ [Emi]BÓL BÓL [D]HARÉ HARÉ
[Emi]OM NAMAH [D]ŠIVÁJA [Emi]ŠIVÁJA [D]NAMAH OM
gajatri.net