Bhadžan ke Ganéšovi

DŽEJ DŽEJ DŽEJ GANA NÁJAKÁ DŽEJ DŽEJ VIGHNA VINÁŠAKÁ
HÉ ŠUBHA MANGALA DÁJAKÁ VIDJÁ BUDDHI PRADÁJAKÁ
GADŽAVADANÁ GAURI NANDANA
GANGÁDHÁRA ŠIVA ŠAMBO NANDANA

DŽAJ Vítězství, sláva GANA NÁJAKÁ Ganéša-"Pán Ganů-Šivových služebníků" VIGHNA VINÁŠAKÁ Ganéša-"odstraňovatel překážek"
HÉ ó ŠUBHA MANGALA DÁJAKÁ Gánéša jako "Dárce dobra a štěstí" VIDJÁ vědění BUDDHI intelekt PRADÁJAKÁ nejvyšší Dárce
GADŽAVADANÁ Ganéša-"se sloní tváří" GAURÍ NANDANA Ganéša-syn Gaurí(Párvatí)
GANGÁDHÁRA Šiva-"ten, který zachytil Gangu do svých vlasů" ŠIVA ŠAMBO Šiva-"dárce dobra" NANDANA Ganéša-syn Šivy

Poselství - Bůh Ganéša v hinduistické mytologii zastupuje schopnosti intelektu v nás. Ganéšovi patří v tomto ohledu oprávněné první místo v modlitbách.
Nejprve poznejme sami sebe, posuďme co je správné a co nám přísluší, a pak teprve jednejme.
To je nejdůležitější význam, který Ganéša představuje. Proto se Ganéšovi říká Vighna Vinášaka, odstraňovatel překážek.
Se sebedotazujícím postojem překážky ustupují a bývají překonatelné.
Aneb kdo se ptá, tomu bude odpovězeno.

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
(od Dmi kapo1)

[Emi]DŽEJ DŽEJ DŽEJ GANA [D]NÁJAKÁ DŽEJ DŽEJ VIGHNA VI[Emi]NÁŠAKÁ
[Emi]HÉ ŠUBHA MANGALA [D]DÁJAKÁ VIDJÁ BUDDHI PRA[Emi]DÁJAKÁ
[Emi]GADŽAVADANÁ GAURÍ NANDANA
[C]GADŽAVADANÁ [Emi]GAURÍ NANDANA
GANGÁ
[D]DHÁRA ŠIVA [Emi]ŠAMBO NANDANA
gajatri.net