Bhadžan ke Ganéšovi

DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA DÉVA
MÁTÁ DŽAKI PÁRVATÍ PITA MAHÁDÉVA

EKA DANTA DAJÁVANTA ČÁRABHUDŽÁ DHÁRI
MÁTHE PAR TILAKA SÓHE MÚSE KI SAVÁRI
PÁN ČADHE PHUL ČADHE AUR ČADHE MEVA
LADUAN KA BHOGA LAGHE SANTA KARE SÉVA

DŽAJ Vítězství a sláva DÉVA Bohu GANÉŠA Ganéšovi, který je synem MÁTÁ(matka)DŽAKI PÁRVATÍ Párvatí a PITA(otec) MAHÁDÉVA(velký bůh) a Šivy. EKA S jedním DANTA klem DAJÁVANTA Pán soucitu(DAJÁ), který má ČÁRABHUDŽÁ DHÁRI čtyři paže. MÁTHE PAR TILAKA SÓHE MÚSE KI SAVÁRÍ Se znakem(TILAKA) trojzubce na čele a s myškou(MÚSE) na které jezdí. PÁN ČADHE PHUL ČADHE AUR ČADHE MEVA LADUAN KA BHOGA LAGHE SANTA KARE SEVA Lidé Ti nabízejí betelové listy, květy, ovoce(PHUL) a sladkosti ladú(LADUAN), a mudrci a svatí(SANTA) Ti prokazují(KARE) službu(SEVA).

Poselství - DŽAJ GANÉŠA, Nechejme v sobě zvítězit Ganéšu, jeho sílu jasného intelektu, jeho moudrost a on nám odstraní všechny překážky, které bychom si jinak sami stavěli do cesty. Nečekejme proto na moudrost vyplynuvší z našich klopýtnutí. Moudrý je totiž ten kdo ví, že moudrost je již zde v tuto chvíli a také ten, kdo ji naslouchá a prosí o to, aby ji vyslyšel. Právě to představuje Ganéša, respektive naše úcta k sobě samému.

Tato píseň ke Ganéšovi je někdy považována za Áratí, tedy za závěrečnou obřadní píseň. Má ještě další sloky, které se ale často v nahrávkách liší. Zde jsou některé:

ANDHAN KO ANKH DET KODHIN KO KAJA
BANDŽHAN KO PUTRA DET NIRDHAN KO MAJA
SÚRJA ŠJÁM ŠARAN AJE SAFAL KIDŽE SEVA
Ó Ganéšo, který dáváš zrak slepému, který obnovíš tělo malomocnému, dětmi podaruješ neplodné a bohatství dáš strádajícímu. My modlíme se k tobě dnem i nocí, prosíme tě o štěstí.

DINAN KI LÁDŽ RAKHO ŠAMBHU PUTER VARI
MANORATH KO PURA KARO DŽAJEN BALIHARI

VIGHNE HARANE MANGALA KARANE PUHAN PUHAN PRAKAŠ
NAMA LE GANEŠ KA SIDDHA ODŽATA KADŽA
Já žádám o tvou milost, prosím požehnej mi tak, abych nečelil žádným překážkám v mém úsilí.

Na našich zpíváních hrajeme dvě verze této písně, první je v tradičním indickém pojetí tak jak ji můžete slyšet na mnohých nahrávkách, na stránkách youtube.com například zde v podání Anuradhy Phauwal. Druhá verze je vlastně také indická, neboť ji znám z nahrávek Šrí Bábádžího.

1.verze   nápěv (tune)


2.verze   nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
1.verze - kapo (0-1)

[D]DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA [A]DÉVA
MÁTÁ DŽAKI PÁRVATÍ PITA MAHÁ
[D]DÉVA
EKA DANTA DAJÁVANTA ČÁRABHUDŽÁ DHÁRI

[A]MÁTHE PAR TILAKA SÓHE MÚSE KI SA [D]VÁRI....
2.verze - kapo (0-1)

[D]DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA [A]DÉVA
MÁTÁ DŽAKI PÁRVATÍ PITA MAHÁ
[D]DÉVA
gajatri.net