Bhadžan ke Krišnovi

DŽAJ HARI KRIŠNA DŽAJ HARI KRIŠNA GÓVARDHANA GIRIDHÁRI
RÁDHA MÓHANA RÁDHA DŽÍVANA
HÉ MANDŽULA KUNDŽA VIHÁRI

DŽAJ Sláva a vítězství HARI(kdo překonal zlo) přízvisko Višnua a tedy i KRIŠNA Krišny GÓVARDHANA hora kterou zvedl Krišna a ochránil obyvatele Brindávánu před zlobou Boha nebes Indry GIRIDHÁRI GIRI je hora A DHÁRI je držet
RÁDHA MÓHANA Krišna je radostí Rádhy RÁDHA DŽÍVANA Krišna je duší Rádhy
HÉ ó MANDŽULA nádherný KUNDŽA krásné místo v přírodě, s krásnými keři; v duchovním významu je to srdce oddaného VIHÁRI ten kdo uvnitř hraje

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-3)

[D]DŽAJ HARI KRIŠNA DŽAJ HARI KRIŠNA
GÓVAR
[A]DHANA GIRI[D]DHÁRI
[G]RÁDHA MÓHANA [D]RÁDHA DŽÍVANA
HÉ MANDŽULA
[A]KUNDŽA VI[D]HÁRI
gajatri.net