Bhadžan ke Ganéšovi

GADŽA VADANÁ GANANÁTHA
GAURÍ TANAJÁ DAJÁMAJA
BHUVANÁ DHÁRA PRANAVA SVARÚPA
PÁLEJA PÁLEJA PARTIPURÍŠA

GADŽA Sloní VADANÁ tvář GANANÁTHA Pána Ganů(služebníků Šivy)
GAURÍ TANAJÁ syn Gaurí(Gaurí je jiné jméno pro Párvatí) DAJÁMAJA soucitný k nám
BHUVANÁ DHÁRA ten, kdo udržuje zemi(kdo je Pánem země) PRANAVA SVARÚPA vtělení pranavy-mantry OM.
PÁLEJA ochraňovat, pečovat PARTIPURÍŠA ten, který sídlí v Putaparti(Sáí Bábá)

Poselství - Připoutanost je nikdy nekončící fascinace objekty. Je ale velmi snadné si je odříci! Prostě si řekněte: „Všechno patří Bohu. Nic není moje!“ Tím překonáte připoutanost. Můžete si říkat můj dům, moje země, můj partner, moje děti, moje peníze, moje auto atd., ale pamatujte za všech okolností, že tyto věci mají být použity, ne vlastněny. Patří Bohu. V okamžiku smrti se musíte rozloučit se všemi. Proto postupně omezujte myšlenku „moje.“ Prožívejte tento svět skrze sílu rozlišování. Použijte svět k vykonávání konstruktivnich činů, jděte po stezce Pravdy.   (ze Sáí Bábovy promluvy)
Ganéša vlastní sekeru a laso. Sekerou přetíná připoutanost ke světu a lasem nás připoutává k Božskému.
Nechme tedy Bohu jeho zapůjčené nástroje.
Přetněme pouta svazující nás k mylnému ztotožnění se a nechejme si jedinou připoutanost, připoutanost k Jedinému. K Jedinému, který nás nenechá "na holičkách", naopak se nás ujme a bude nás ochraňovat.
PÁLEJA PÁLEJA

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[A]GADŽA VADANÁ [D]GANANÁ[A]THA
GAURÍ TANAJÁ DAJÁMA
[D]JA
BHUVANÁ DHÁRA PRANAVA SVA
[A]RÚPA
PÁLEJA PÁLEJA PARTIPURÍŠA
gajatri.net