GÁJATRÍ mantra

OM BHUR BHUVAH SVAHA
TAT SAVITUR VARENJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

Meditujme o OM, božském prazvuku, z něhož povstává země (BHUR), nebe (BHUVAH) a vesmír (SVAHA). Uctívejme (VARENJAM) čisté božské bytí (TAT), které věčně září jako slunce (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o tomto zářivém Světle Božím (BHARGÓ DÉVASJA), které rozptyluje všechnu temnotu. Vroucně prosíme, nechť toto Světlo osvítí náš intelekt. (DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT) Viz také PÚRNA GÁJATRÍ, takzvanou úplnou Gájatrí.

Gájatrí mantra pochází z Véd a některé prameny ji přisuzují mudrci Višvámitrovi. Je považována za jednu z nejstarších, nejsilnějších a nejposvátnějších manter.

Poselství - Gajantam iti trajate, "kdo ji zpívá, toho ochraňuje". Kdo zpívá mantru Gájatrí, ten je ochraňován její silou. "Není většího bohatství, než oddaná recitace této mantry": Tak mluví mnozí duchovní učitelé. Gájatrí nejen ochraňuje, ale také rozpouští negativní karmu. Je obrovským darem pro každého z nás.
Přijměme tento dar.

Na našich zpíváních hrajeme tuto mantru hned v několika verzích. Ta první je z CD "NAMASTE - Magical healing mantras", také ji tak zpívá Déva Prémal na svých CD, dříve jsme ji hrali samostatně, když ale vznikla naše česká verze s trošičku odlišnou melodií (JÁ ZDRAVÍM SLUNCE V DUŠI MÉ), tak ji od té doby hrajeme společně s tou českou verzí, které se i více přizpůsobila. Druhá(2005) a třetí(2007) melodie je z "naší dílny". Čtvrtá melodie je dle védského stylu recitace. Pátá je potom podle indické "hitovky" od Anuradhy Paudwal, v době kdy jsme byli v Indii, ji hráli všude. Šestou verzi jsme naposlouchali od naší slovenské kamarádky Ujjvali-autora melodie neznám(obě nahrávky se trochu liší). 7.verze je naše vlastní z roku 2022.

1.verze - nahrávka ze zpívání (live record)

(jako součást písně Já zdravím slunce)2.verze - nahrávka ze zpívání (live record)
3.verze - nahrávka ze zpívání (live record)(s komentářem od Maitrího Ritodgaty)


4.verze - nahrávka ze zpívání (live record)5.verze - nahrávka ze zpívání (live record)


6.verze - nahrávka ze zpívání (live record)7.verze - nahrávka ze zpívání (live record)


8.verze - nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
1.verze(z CD "NAMASTE - Magical healing mantras")
[Emi]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VARENJAM
BHA[C]RGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHI
[D*]JÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT
2.verze(vlastní)
[E]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VARENJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

3.verze(vlastní)
[D]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVI[D-]TUR VA[D]REN[D-][D]JAM
[D]BHARGÓ DÉVASJA DHÍMA
[D-]HI DHIJÓ JO NAH PRAČÓDA[D]JÁT
4.verze
[D]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VAREN[D-]JAM
BHARGÓ DÉVASJA
[D]DHÍMAHI DHÍ[D-]JÓ JO NAH PRA[D]ČÓDAJÁT
5.verze(Anuradha Paudwal)
[D]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VA[A]RENJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JO
[D]NAH PRAČÓDAJÁT
OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VARENJAM
BHARGÓ DÉVASJA [A]DHÍMAHI DHIJÓ JO [D]NAH PRAČÓDAJÁT
6.verze
[Emi]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT [C]SAVITUR VARENJAM
BHAR
[D]GÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHI[C]JÓ JO NAH [D]PRAČÓDA[Emi]JÁT
7.verze(vlastní)
[E]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VARENJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

8.verze(vlastní)
[C]OM BHUR BHUVAH SVAHA TAT SAVITUR VARENJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

D*                       D-
gajatri.net