Píseň k Šivovi a Ganze
Naše vlastní píseň

GANGÁ MÁTÁDŽÍ ŠIVA GANGÁ
GANGÁ HARA HÉ ŠIVA GANGÁ
HARA HÉ GANGÉ   ŠIVA HARA HÉ
NAMAH ŠIVAJA OM

GANGÁ je řeka v Indii pramenící v Himálájích. Gangá je známa pro svou oživující a očistnou schopnost. Je připomínkou neomezené životní energie, kterou Šiva redukuje do potřebných mezí. Gangá je nazývána Matkou MATADŽÍ. Její příchod na svět je spjat s Bohem Šivou, který ji zachytil do svých vlasů(GANGÁDŽATÁDHÁRA) a zachránil svět před její ničící silou, když padala z nebes na zem. Její původ patří tedy nebesům a za její příchod se modlil král Bhagirátha, když konal pokání za osvobození svého rodu.
NAMAH ŠIVAJA OM uctivě zdravíme a klaníme se Šivovi.

Tato píseň je naše a "přivezli" jsme si ji z naší cesty po Indii(2002) a to přímo z Gangótrí, od pramenů řeky Gangy, kde vznikla její melodie, která ke svým slovům přišla až později doma v Čechách při tvorbě nového zpěvníku. Je to taková píseň plná improvizace a neměla dlouho ustálený řád, teď už svou podobu má. Každopádně se nejen nám tato písnička moc líbí.

Nahrávka ze zpívání (live record)

Velmi dlouhá nahrávka z Šivarátrí při níž kolovala mezi lidmi voda z Gangy.


akordy ke kytaře
celou píseň provází střídání dvou hmatů(viz obrázek)

[1]GANGÁ MÁTÁDŽÍ ŠIVA [2]GANGÁ
[1]GANGÁ HARA HÉ ŠIVA [2]GANGÁ
[1]HARA HÉ [2]GANGÉ
[1]ŠIVA HARA HÉ [2]ŠIVA HARA HÉ
[1]NAMAH ŠIVÁJA OM [2]NAMAH ŠIVÁJA OM
gajatri.net