bhadžan ke Krišnovi

GOPÁLA GOPÁLA DÉVAKÍ NANDANA GOPÁLA
DÉVAKÍ NANDANA GOPÁLA   DÉVAKÍ NANDANA GOPÁLA
(VÁSUDEVA NANDANA GOPÁLA)

GOPÁLA je ten kdo pečuje PÁLA o kravičky GO. GOPÁLA je jméno Krišny. DÉVAKÍ NANDANA znamená syn Dévakí. DÉVAKÍ je vlastní maminkou Krišny. Jeho vlastní otec se jmenoval VÁSUDÉVA.

Pán Krišna připravil pro své rodiče těžkou zkoušku. Hlas z nebe prorokoval smrt králi Kansovi z rukou osmého syna Dévakí, Kansovi sestry. Zlý král chtěl sestru ihned zabít, ale Vásudeva jej zadržel a přislíbil, že mu podá každé dítě, které se jim narodí. Kansa Dévakí ušetřil, ale oba uvrhl do vězení. Žalář paláce tak byl svědkem krutého jednání krále Kansy, který zabil každé dítě které se Dévakí narodilo. Osmé dítě Dévakí, Krišna, však Kansovi zázračně unikl. Sotva jej Dévakí a Vásudeva spatřili po narození, poslal hlas z nebe Vásudevu s Krišnou do bezpečí vesničky Gókulu k Jašódě a Nandovi. Strážci usnuli hlubokým spánkem, pouta i vrata vězení se sama otevřela, veliká kobra svým kápí ochraňovala Krišnu před bouří a dokonce i řeka Jamuna rozestoupila se, aby jí mohl Vásudéva projít. Krišna byl zachráněn. Dévakí a Vásudeva však dál byli uvězněni a odloučeni od Krišny. Ještě jako chlapec však Krišna krále Kansu zahubil a své rodiče osvobodil.

Poselství - Dévakí a Vásudeva byli oddaní Pána Višnua a ten potěšen jejich oddaností, vtělil se ve formě Pána Krišny jako jejich osmé dítě. Přestože oba rodiče zažili mnoho utrpení, na svého Boha nikdy nezapoměli. Jaký to čin Dévakí, která na místo vlastní lítosti, prosila Vásudevu, aby ji odpustil, že kvůli ní on musí snášet pouta a okovy v žaláři. Chtěla si vzít život, aby osvobodila život Vásudevův. Vásudeva však ujistil svou ženu, že po jejím boku stane se i vězení nebeským sídlem Pána Višnua. Pán Višnu tak ve formě Krišny jejich "domov" požehnal svou přítomností a nakonec je také z vězení osvobodil.
Proto ať nám připravuje osud jakékoli zkoušky, nezapomínejme na Božské a Božské nezapomene na nás.

Tento bhadžan jsem se naučil z CD od Henryho Marschala. Ten popisuje tuto píseň jako mantru pro dobrý vztah mezi rodiči a dětmi. Jinak je tato píseň také tradiční indický bhadžan, ve kterém je navíc také text VÁSUDEVA NANDANA GOPÁLA. Často navazujeme tento bhadžan na bhadžanŠRÍ KRIŠNA GÓVINDA

1.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


2.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
1.verze
[D]GOPÁ[G]LA [A]GOPÁ[D]LA DÉVAKÍ [G]NANDANA [A]GOPÁ[D]LA
DÉVAKÍ NANDANA GOPÁLA [G]DÉVAKÍ NANDANA [D]GOPÁLA
kapo (1-3)

[D]GOPÁ[A]LA [D]GOPÁ[A]LA [G]DÉVAKÍ [D]NANDANA [A]GOPÁ[D]LA
VÁSUDEVA NANDANA
[A]GOPÁ[D]LA
[D]GOPÁLA GOPÁ[A]LA
[G]DÉVAKÍ [D]NANDANA [A]GOPÁ[D]LA VÁSUDEVA NANDANA [A]GOPÁ[D]LA
gajatri.net