Bhadžan ke Krišnovi

GÓVINDA BÓLO HARI GÓPÁLA BÓLO
RÁDHÁRAMANA HARI GOPÁLA BÓLO

BÓLO Zpívat boží jména GÓVINDA, GÓPÁLA-Krišna RÁDHÁ RAMANA Krišna, který je potěšením(RAMANA) Rádhy(Krišnovi nejmilejší Gopiky) HARI je oslovením Boha

Tento bhadžan znám z videí na You tube.video

Nahrávka ze zpívání (live record)
akordy ke kytaře

[D]GÓVINDA BÓLO HARI [A]GÓPÁLA [D]BÓLO
GÓVINDA BÓLO HARI
[G]GÓPÁLA [D]BÓLO
RÁDHÁRAMANA
[A]GÓPÁLA [D]BÓLO
gajatri.net