Bhadžan k Sáí Bábovi

GURU DÉVA ŠARANAM DÉVA
PÁHI PRABHU ŠARANAM DÉVA
GURU DÉVA ŠARANAM DÉVA
SUNDARA RÚPA ŠRÍ SÁÍ DÉVA
ŠARANAM ŠARANAM SADGURU DÉVA

GURU DÉVA Božský učitel ŠARANAM odevzdat se PÁHI ochraňovat PRABHU Pán, Bůh
SUNDARA půvabná RÚPA forma ŠRÍ ctěný SÁÍ DÉVA Sáí Bába SADGURU opravdový učitel

Poselství - Jakmile získáte gurua, nechte všechno na něm, dokonce i touhu po osvobození. Zná vás lépe, než se kdy budete znát vy sami. Bude vás vést tak, jak je pro vás nejlepší. Vaše povinnost je pouze poslouchat a zadusit pokusy ho opustit. Asi se zeptáte, jak si mám zabezpečit živobytí, když se připoutám k takovému guruovi? Buďte si jisti, že Bůh vás nenechá hladovět. Bude vám dávat nejen peníze, ale také amirtu, nejen jídlo, ale také nektar nesmrtelnosti.   (ze Sáího promluvy)
Vskutku, odevzdat Bohu své konání znamená pustit k sobě to co je pro nás nejlepší. A vskutku požehnáním je potom prožitek poznání takové božské všeprozřetelnosti. Ne vždy totiž chápeme, co chtěl Básník slovy vyjádřit. Pravdu má ale vždy. A proto mu důvěřujme.
ŠARANAM ŠARANAM SADGURU DÉVA

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[Dmi]GURU DÉVA [C]ŠARANAM [Dmi]DÉVA
PÁHI PRABHU
[C]ŠARANAM [Dmi]DÉVA
[Dmi]GURU DÉVA [C]ŠARANAM [Dmi]DÉVA
SUNDARA RÚPA
[G]ŠRÍ SÁÍ [Dmi]DÉVA
ŠARANAM ŠARANAM
[C]SADGURU [Dmi]DÉVA
gajatri.net