Guru vandana

GURUR BRAHMA GURUR VIŠNU
GURUR DÉVO MAHÉŠVARA
GURUR SÁKŠAT PARABRAHMA
TASMAÍ ŠRÍ GURAVÉ NAMAHA

GURU VANDANA  Pozdrav, poklona učiteli
GURUR BRAHMA Guru (duchovní učitel) je Brahma GURUR VIŠNU Guru je Višnu GURUR DÉVO MAHÉŠVARA Guru je Šiva Mahéšvara GURUR SAKŠAT PARABRAHMA Guru je v pravdě podstatou vesmíru TASMAÍ ŠRÍ GURAVÉ NAMAHA proto uctivě zdravíme jej

Doporučuji se podívat také do článku o svátku Guru Púrnimá, kde je blíže popsáno o vztahu k duchovnímu učiteli.

Poselství - Gu(tma)ru(světlo). Guru je ten, který vede ze tmy do světla. ze tmy nevědomosti do světla poznání. A proto: "Důvěřujme svému učiteli". Akt důvěry a oddanosti přinese požehnání všem.

Tato mantra je částí z textu GURU STOTRAM - textu, který opěvuje Gurua-duchovního učitele.
Je často recitována v úvodních mantrách při obřadech jako pocta ke Guruovi.
Její melodie se celkem neliší. Na našich zpíváních hrajeme recitovanou verzi nejčastěji od akordu C nebo D, a částečnou předlohou k naučení byla nahrávka z CD Chants od Raviho Šankara.
Druhá verze je potom mým počinem, přičemž musím říct, že jsem s údivem sledoval, jak se mi slova této mantry šikovně hodily do nové melodie. Trénoval jsem na svátek Guru Púrnimá prvně zmíněnou recitační verzi a pak najednou vznikla tahle, uznávám poněkud "zbigbítovaná", ale úspěšná druhá verze(z roku 2007).

Nahrávka ze zpívání (live record)


V závěru nahrávky je 1.verze

akordy ke kytaře
1.verze - kapo (0-2)
[C]GURUR BRAHMA GURUR VIŠNU GURUR DÉVO MAHÉŠVARA
GURUR SÁKŠAT PARABRAHMA TASMAÍ ŠRÍ GURA[G]VÉ NAMA
[C]HA
2.verze - kapo (0-1)
[D]GURUR BRAHMA [G*]GURUR VIŠNU [D]GURUR DÉVO [G*]MAHÉŠVARA
[D]GURUR SÁKŠAT[G*]PARABRAHMA [D]TASMAJ ŠRÍ GURAV[G*]É NAMAH[D]Á [C*] 
          G*
gajatri.net