"hebrejská"

HEVENU ŠALOM ALEICHEM
HEVENU ŠALOM ALEICHEM
HEVENU ŠALOM ALEICHEM
HEVENU ŠALOM ŠALOM ŠALOM ALEICHEM

"Mír Vám", "Přinášíme Vám mír", "Přejeme Vám mír"   ŠALOM znamená mír

Poselství - Mír znamená klid mysli(Šalom,Šánti). Klidná mysl je výsledkem přijímání podnětů z vnějšku bez odporu či náklonnosti. Stálost takového postoje vytváří trvalejší mír. Žádostivost přináší neklid mysli. Války ve vnějším světě mají svůj kořen v takové žádostivosti.
Přejeme-li někomu mír, mějme jej sami v sobě.
Třeba právě teď zkusme nic nechtít, ničemu se nebránit. Samozřejmě se nenechme přejet parním válcem a také nebuďme nečiní. Jednejme však vyrovnaně a v míru. Pak můžeme přát mír všem ostatním.

Vůbec si nepamatuju už odkud tuto píseň známe.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Ami]HEVENU ŠA[G]LOM A[Ami]LEICHEM
HEVENU
[Dmi]ŠALOM ALEICHEM
HEVENU
[E7]ŠALOM A[Ami]LEICHEM
HEVENU
[E7]ŠALOM ŠALOM ŠALOM ALEI[Ami]CHEM
gajatri.net