Mantra ke Ganéšovi

DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA PÁHI MÁM
DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA RAKŠA MÁM

GANÉŠA PANČARATNAM (Ádi Šankaračárja)
MUDÁ KARÁTTA MODAKAM SADÁ VIMUKTI SÁDHAKAM KALÁ DHARA AVATAMSAKAM VILÁSI LOKA RAKŠAKAM
ANÁJAKAIKA NÁJAKAM VINÁŠITEBHA DAJTJAKAM NATA AŠUBHA AŠU NÁŠAKAM NAMÁMI TAM VINAJAKAM

NATETARA ATI BHÍKARAM NAMO DITA ARKA BHÁSVARAM NAMAT SURA ARI NIR DŽARAM NATA ADHIKA APAD UDDHARAM
SURÉŠVARAM NIDHIŠVARAM GADŽÉŠVARAM GANÉŠVARAM MAHÉŠVARAM TAMA AŠRAJE PARÁTPARAM NIR ANTARAM

SAMASTA LOKA ŠAMKARAM NIRASTA DAITJA KUNDŽARAM DARÉTARÓDARAM VARAM VAREBHA VAKTRAM AKŠARAM
KRPÁ KARAM KŠAMÁ KARAM MUDÁ KARAM JAŠAS KARAM MANAS KARAM NAMAS KRTÁM NAMAS KAROMI BHÁSVARAM

AKINČANA ÁRTHI MÁRDŽANAM ČIRANTANO KTI BHÁDŽANAM PURA ARI PÚRVA NANDANAM SURA ARI GARVA ČARVANAM
PRAPANČA NÁŠA BHÍŠANAM DHANANDŽAJA ADI BHÚŠANAM KAPOLA DÁNA VÁRANAM BHADŽE PURÁNA VÁRANAM

NITÁNTA KÁNTA DHANTA KÁNTIM ANTAKA ANTAKA ÁTHMADŽAM AČINTJA RÚPAM ANTA HÍNAM ANTARÁJA KRNTANAM
HRD ANTARE NIRANTARAM VASANTAM EVA JOGINÁM TAM EKA DANTAM EVA TAM VIČINTAJÁMI SANTATAM

MAHÁ GANEŠA PANČARATNAM ÁDARENA JÓNVAHAM PRADŽALPATI PRABHÁTAKE HRDI SMARAN GANÉŠVARAM
AROGATÁM ADOŠATÁM SUSÁHITÍM SUPUTRATÁM SAMÁHITÁ ÁJUR AŠTTA BHÚTHIM ABHJU PEITHI SÚČIRÁT

DŽAJA sláva a vítězství Ganéšovi PÁHI MÁM RAKŠA MÁM ochraňuj mne
Anglický překlad Ganéša Pančaratnam(odkaz)

Tuto mantru znám z youtube, skvělé podání od Sooryagayathri & Kuldeep M Pai. video.

akordy ke kytaře

[D]DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA PÁHI MÁM
[A]DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA RAKŠA [D]MÁM
DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA PÁHI MÁM
DŽAJA GANÉŠA DŽAJA GANÉŠA
[A]DŽAJA GANÉŠA RAKŠA [D]MÁM [] []
gajatri.net