Naše vlastní píseň

JSI

JSI VLNOU NA MOŘI CO AŽ SE PONOŘÍ ZMIZÍ V OCEÁNU
JSI KAPKOU V RANNÍ ROSE CO AŽ VYPAŘÍ SE NANEBEVSTOUPÍ V PÁNU

JSI A TO JEDINÉ MŮŽEŠ ŘÍCT
JSI A TÍM JEDINÝM MŮŽEŠ BÝT
JSI NIC VÍC A NIC MÍŇ
JSI

JSI MYŠLENKOU NA MYSLI CO AŽ SE DOMYSLÍ ZMIZÍ VE VESMÍRU
JSI MYŠLENKOU NA SEBE AŽ OSVÍTÍ JI NEBE PAK SPLYNE SE VŠÍM V MÍRU
JSI PRAMEN ŘEKY SVÝ STÁLE ČIRÝ JAKO TY UVNITŘ VE SVÉM SRDCI
JSI CESTOU CO HLEDÁ CÍL AŽ NAPLNÍ JI MÍR ZMIZÍ JAKO STÍN NA SLUNCI
JSI SVOJÍ PŘEDSTAVOU AŽ PROZŘÍŠ JI CELOU ZMIZÍ STEJNĚ JAKO VZNIKÁ
JSI PRAVDOU A VŽDY JSI BYL AČ TO JSI NETUŠIL VŠAK JEDNOU PŘIJDEŠ NA TO KDE UNIKÁ

Naše písnička, z léta 2018.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[D]JSI VLNOU NA MOŘI CO [G]AŽ SE PONOŘÍ ZMIZÍ V OCE[D]ÁNU...
[A]JS[G]I A TO JEDINÉ MŮŽEŠ [D]ŘÍCT...
gajatri.net