Bhadžan k Božské Matce

KÁLA VINÁŠINÍ KÁLÍ DŽAJA DŽAJA
DUHKHA VINÁŠINÍ(DURGATI NÁŠINÍ) DURGÁ DŽAJA DŽAJA
DŽAJA KÁLÍ KÁLJANÍ KÁLÍ DŽAJA DŽAJA
UMÁ RAMÁ BRAHMÁNÍ DŽAJA DŽAJA
RÁDHÉ SÍTÉ RUKMÍNÍ DŽAJA DŽAJA

KÁLA čas VINÁŠINÍ ničitelka KÁLÍ Bohyně Kálí DŽAJA vítězství, sláva
DUHKHA utrpení DURGATI bída, neštěstí, úzkost NÁŠINÍ odstraňovatelka DURGÁ Bohyně Durgá
KÁLJANÍ přísná, tvrdá Kálí
UMÁ jedno z jmen Bohyně Párvatí RAMÁ je jiné jméno pro Lakšmí BRAHMÁNÍ jiné jméno pro Sarasvatí
RÁDHÉ Rádhá-Krišnova nejmilejší SÍTÉ Sítá-choť Rámy RUKMÍNÍ choť Krišny

Tento bhadžan znám z CD "PILGRIM HEART" od Krišna Dase.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[C]KÁLA VI[F]NÁŠINÍ KÁLÍ [C]DŽAJA DŽAJA
[F]DUHKHA VI[C]NÁŠINÍ [G]DURGÁ [C]DŽAJA DŽAJA
DŽAJA KÁLÍ
[G]KÁLJANÍ [F]KÁLÍ [C]DŽAJA DŽAJA
[F]RÁDHÉ [C]SÍTÉ [G]RUKMÍNÍ [C]DŽAJA DŽAJA
gajatri.net