VÁNOČNÍ KOLEDY

V období předvánočním nechybí zpěv vánočních koled.


NAHRÁVKY
    * AKÝ JE TO SVIT __ nahrávka ze zpívání
    * ANDĚLÉ PROZPĚVUJÍ __ nahrávka ze zpívání
    * BÚVAJ DIEŤA KRÁSNE __ nahrávka ze zpívání
    * DEJ BŮH ŠTĚSTÍ __ nahrávka ze zpívání
    * JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO __ nahrávka ze zpívání
    * JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVAT __ nahrávka ze zpívání
    * JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU __ nahrávka ze zpívání
    * MARIA __ nahrávka ze zpívání
    * NARODIL SE KRISTUS PÁN __ nahrávka ze zpívání
    * NESEM VÁM NOVINY __ nahrávka ze zpívání
    * PÁSLI OVCE VALAŠI __ nahrávka ze zpívání 1  2  
    * POJĎTE CHLAPCI K NÁM __ nahrávka ze zpívání
    * PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA __ nahrávka ze zpívání 1  2  
    * ROZMILÉ DĚŤÁTKO SLYŠ __ nahrávka ze zpívání
    * SLYŠTE SLYŠTE PASTUŠKOVÉ __ nahrávka ze zpívání
    * ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ POKOJ SVATÝ __ nahrávka ze zpívání
    * TICHÁ NOC __ nahrávka ze zpívání 1  2  
    * VESELÉ VÁNOČNÍ HODY __ nahrávka ze zpívání 1   2  
    * V PŮLNOČNÍ HODINU __ nahrávka ze zpívání
    * Z JEDNÉ STRANY CHVOJKA __ nahrávka ze zpívání 1   2  


TEXTY
AKÝ JE TO SVIT ČO ŽE TO MÁ BYŤ V BETLEME
HORE SA MAJME HNEĎ POVSTÁVAJME ZO ZEME

EJ EJ PASTIERI AKÉ TO CHÝRY AKÝ HLAS
ČI SA MI SNÍVA ČI ANJEL SPIEVA A ZVE NÁS

NO NEMEŠKAJME HORE SA MAJME JE ISTÉ
NIEČO NOVÉHO NESLÝCHANÉHO PRI MESTE

Z NEBA MAL STÚPIŤ SMRŤOU VYKÚPIŤ CELÝ SVET
PREDPOVEDANÝ ZRODENÝ Z PANNY AKO KVET

TO SA TEN ISTÝ Z PANENKY ČISTÝ NARODIL
BOŽÍ SYN TU DNES AKO TO Z NEBIES HLAS TVRDIL

POĎME HNEĎ K NEMU K MESTU BETLEMU VSTÁVEJME
A VRÚCNE JEHO NARODENÉHO VÍTAJME

TU VYTÚŽENÝ NÁM NARODENÝ V MILOSTI
DAJ POŽEHNANIA A ZMILOVANIA V HOJNOSTI

AKO ŤA CTÍME A VELEBÍME NA ZEMI
TAK NECH ŤA VEČNE CTÍME SRDEČNE NA NEBI


ANDĚLÉ PROZPĚVUJÍ SLADKÉ PÍSNĚ RÁJE
PASÁČCI OSLAVUJÍ NAROZENÍ PÁNĚ

GLORIA IN EXELSIS DEO GLORIA IN EXELSIS DEO

NA SVĚT PŘIŠEL SÁM PÁN SVOJI SLÁVU DÁTI
ŽE JE LÁSKA V NÁS PŘIŠEL ZVĚSTOVATI

GLORIA IN EXELSIS DEO GLORIA IN EXELSIS DEO

POZDRAVENÍ DÁVÁME TI LÁSKO BOŽE V NÁS
A SVÁ SRDCE DARUJEM TI S TEBOU VŠE JDE SNÁZ

GLORIA IN EXELSIS DEO GLORIA IN EXELSIS DEO


BÚVAJ DIEŤA KRÁSNE ULOŽENÉ V JASLE
BÚVAJ BÚVAJ PACHOĽA MILOSTIVÉ JEZUĽA
BUDEME ŤA KOLÍSAŤ ABYS‘ MOHOL DOBRE SPAŤ
JEŽÍŠKU NÁŠ MILÝ ABY SA TI SNILI
VEĽMI KRÁSNE SNY VEĽMI KRÁSNÉ SNY

DROZDY A HRDLIČKY SPIEVAJTE PESNIČKY
NECH SA DIEŤA POTĚŠÍ NA TOM NAŠOM SALAŠI
SPEV ŠKOVRÁNKA SLÁVIKA K TOMU PEKNÁ MUZIKA
MY BUDEME S VÁMI SPIEVAŤ ZA JASĽAMI
SYNU MILÉMU SYNU MILÉMU

HORY TICHO BUĎTE DIEŤA NEZOBUĎTE
NECH SI ONO PODRIEME NA SLAME A NA SENE
AJ VY MILÉ FIALKY ZAVÁŇAJTE DO DIALKY
ZAVEJTE MU VÔNE PÁNOVI NA TRÓNE
TICHO SLAĎÚČKO TICHO SLAĎÚČKO


DEJ BŮH ŠTĚSTÍ TOMU DOMU
MY ZPÍVÁME PÁNU BOHU
MALÉMU DĚŤÁTKU KRISTU JEZULÁTKU
DNES V BETLÉMĚ NAROZENÉMU

ON ROZDÁVÁ ŠTĚDROVNIČKY
JABKA HRUŠKY I TRONÍČKY
ZA NAŠE ZPÍVÁNÍ ZA KOLEDOVÁNÍ
DEJ NÁM PÁN BŮH SVÉ POŽEHNÁNÍ

K JESLIČKÁM TEĎ POKLEKÁME
JEŽÍŠKOVI ZAZPÍVÁME
SVĚTA ŠIROU DÁLI ZNÍ MU PÍSEŇ CHVÁLY
VÍTEJ DÍTĚ NEBESKÝ KRÁLI


JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU K JEŽÍŠKU MALÉMU
MÁM V SOBĚ TOUHU PŘEVELIKOU
POZDRAVIT DÍTĚ DUŠI VELIKOU POZDRAVIT PÁNA


JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO VPROSTŘED BÍDY NEBOŽÁTKO
PŘED TEBOU PADÁME DARY SVÉ SKLÁDÁME

JÁ TI NESU DVĚ KOŽIČKY BY ZAHŘÁLI TVÉ NOŽIČKY
JÁ ZAS TROCHU MLÍČKA BY KVETLA TVÁ LÍČKA

JÁ TI NESU VESELÉHO BERÁNKA ZE STÁDA SVÉHO
S NÍM SI MŮŽEŠ HRÁTI LIBĚ ŽERTOVATI

A CO MY TI NUZNÍ DÁME DAROVATI CO NEMÁME
MY TI ZADUDÁME PÍSNĚ ZAZPÍVÁME

PASTUŠKOVÉ MU DUDAJÚ ZVUKY DUD SA ROZLÉHAJÚ
SLÁVNĚ DUDY DUJÚ VŠECI PROZPĚVUJÚ


JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVAT
CO UMÍM O KRISTU PROZPĚVOVAT
ŽE SE NARODIL V BETLÉMĚ V CHLÉVĚ CHCI ZVĚSTOVAT

CHUDÝ JE NAHÝ JE TRPÍ ZIMU
KDYBYCH MĚL CO BYCH CHTĚL DAL BYCH JEMU
JÁ MALÝ ŽÁČEK PLÍNKU I FRÁČEK I PEŘINU

DOST MÁLO DARUJTE GROŠ NEB ZLATÝ
BUDETE PO SMRTI ZA TO VZATI
DO NEBE JISTĚ PRAVÍM NA MÍSTĚ MEZI SVATÝ


KIRIE ELEISON
PROROKOVALI PROROCI CO SE STALO O PŮLNOCI ELEISON
KIRIE ELEISON

KIRIE ELEISON
VE BETLÉMĚ SVATÉM MĚSTĚ JEŽÍŠ ZROZEN JEST POSPĚŠTE ELEISON
KIRIE ELEISON


MARIA MARIA MARIA MARIA

VEČER NAD KRAJEM SE SKLÁNĚL V TICHÉM ŠERU BETLÉM STÁL
NĚKDE V DÁLI ŠTĚKOT ZAZNĚL TO JAK PASTÝŘ STÁDA HNAL
JENOM MARIA A JOSEF BLOUDÍ TEMNOU ULICÍ
TOLIK ZRAŇUJÍ TY OČI JEJÍ OČI PROSÍCÍ

JOSEF STOJÍ ZAS U DVEŘÍ MÁM TU S SEBOU ŽENU SVOU
ČEKÁ MALÉ KDO UVĚŘÍ JSOU CHUDÍ PLATIT NEBUDOU
DVEŘE ZAVŘELI SE ZVENČÍ PAK JEN LETMÝ POHLED ZPĚT
TADY MAJÍ SRDCE MENŠÍ NEPLAČ ŘEKNI JEN PÁR VĚT

VYŠLI Z MĚSTA ČAS SE KRÁTIL NAŠLI MALOU KRYTOU STÁJ
VÍŠ TO PÁN SE K NÁM ZAS VRÁTIL SPOLU NAJDEM SI TU RÁJ
OČI HVĚZD TY NÁS VŽDY VEDOU DO STŘECH TIŠE SEDNUL CHLAD
DEJ MI RUKU JSEM TU S TEBOU DNES JEN LÁSKA SMÍ NÁS HŘÁT


MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM ŠTĚSTÍ ZDARVÍ VINŠUJEM VÁM
ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ DLOUHÁ LÉTA MY JSME K VÁM PŘIŠLI Z DALEKA
Z DALEKA JE CESTA NAŠE DO BETLÉMA MYSL NAŠE
CO TY ČERNEJ STOJÍŠ VZADU VYSTRKUJEŠ NA NÁS BRADU
A JÁ ČERNEJ VYSTUPUJU A NOVÝ ROK VÁM VINŠUJU
A MY TAKY VYSTUPUJEM A NOVÝ ROK VÁM VINŠUJEM


NARODIL SE KRISTUS PÁN VESELME SE
Z RŮŽE KVÍTEK VYKVET NÁM RADUJME SE
Z ŽIVOTA ČISTÉHO Z RODU KRÁLOVSKÉHO NÁM NÁM NARODIL SE

JENŽ PROROKOVÁN JEST VESELME SE
TEN NA SVĚT POSLÁN JEST RADUJME SE
Z ŽIVOTA ČISTÉHO Z RODU KRÁLOVSKÉHO NÁM NÁM NARODIL SE

OSLAVUJME KRISTA NÁRODOVÉ
JEHO DUŠE ČISTÁ OCHRAŇUJE
Z ŽIVOTA ČISTÉHO Z RODU KRÁLOVSKÉHO NÁM NÁM NARODIL SE


NESEM VÁM NOVINY POSLOUCHEJTE
Z BETLÉMSKÉ KRAJINY POZOR DEJTE
SLYŠTE JE PILNĚ A NEOMYLNĚ SLYŠTE JE PILNĚ A NEOMYLNĚ
ROZJÍMEJTE

SYNÁČKA ZRODILA ČISTÁ PANNA
V JESLIČKY VLOŽILA KRISTA PÁNA
JEJ OVINULA JEJ ZAVINULA JEJ OVINULA JEJ ZAVINULA
PLENČIČKAMA

ANDĚLÉ V OBLACÍCH PROZPĚVUJÍ
NAROZENÍ PÁNĚ OHLAŠUJÍ
ŽE JEST NAROZEN V JESLÍCH POLOŽEN ŽE JEST NAROZEN V JESLÍCH POLOŽEN
OZNAMUJÍ

K NĚMUŽTO ANDĚLÉ Z NEBE PŘIŠLI
I TAKÉ PASTÝŘI JSOU SE SEŠLI
JEHO VÍTALI JEHO CHVÁLILI JEHO VÍTALI JEHO CHVÁLILI
DARY NESLI

SRDCE SVÁ OCHOTNÁ TI DÁVÁME
S KAŽDÝM ŽÍT V POKOJI SI ŽÁDÁME
POMÁHAT SOBĚ V KAŽDÉ ZLÉ DOBĚ POMÁHAT SOBĚ V KAŽDÉ ZLÉ DOBĚ
VŮLI MÁME


PÁSLI OVCE VALAŠI PŘI BETLÉMSKÉ SALAŠI
HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM
ANDĚL SE JIM UKÁZAL DO BETLÉMA JÍT KÁZAL
HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM
VSTAŇTE HORE A CHOĎTE PÁNA KRISTA NAJDETE
HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM
ON TAM LEŽÍ V JESLIČKÁCH OVINUTÝ V PLENČIČKÁCH
HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM
MARIA HO KOLÍBÁ SVATÝ JOSEF MU ZPÍVÁ
HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM HAJDOM HAJDOM TYDLI DOM


POJĎTE CHLAPCI K NÁM KOLEDY VÁM DÁM
PO JABLÍČKU PO OŘÍŠKU OBLEČTE SE DO KOŽÍŠKU
BUDEM ZPÍVATI KOLEDOVATI

KDYŽ JE ZIMA MRÁZ SLYŠÍM KRÁSNÝ HLAS
PTÁCI V PŮLNOCI ZPÍVAJÍ PASTUŠKOVÉ VYTRUBUJÍ
CO TO NOVÉHO NESLÝCHANÉHO

V NEBI ANDĚLÉ I NÁRODOVÉ
KRÁSNÝM HLASEM PROZPĚVUJÍ VŠEMU LIDU OZNAMUJÍ
NARODIL SE NÁM SPASITEL A PÁN


PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA DUJDAJ DUJDAJ DUJDAJDÁ
JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBATI JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBAT

ZAČNI KUBO NA TY DUDY DUJDAJ DUJDAJ DUJDAJDÁ
JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBATI JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBAT

A TY JANKU NA PÍŠŤALKU DUDLI TUDLI DUDLIDÁ
JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBATI JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBAT

A TY MIKŠI NA HOUSLIČKY HUDLI TYDLI HUDLIDÁ
JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBATI JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBAT

A TY VÁVRO NA TU BASU RUM RUM RUM RUM RUMADÁ
JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBATI JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÉBAT


ROZMILÉ DĚŤÁTKO SLYŠ K SPÁNKU SE UKLÁDEJ JIŽ
MATIČKA NAD TEBOU BDÍ PASTÝŘŮ ZPĚVY KOL ZNÍ
HVĚZDY SE ROZLÉVÁ ZÁŘ NA MILOU TVOU BOŽSKOU TVÁŘ
NECHŤ SE TI KRÁSNÝ ZDÁ SEN JEŽÍŠKU MALÝ SPI JEN


SLYŠELI JSME V BETLÉMĚ ŽE TAM LEŽÍ NA SENĚ
TO PŘEKRÁSNÉ PACHOLÁTKO UŠLECHTILÉ JEZULÁTKO
JOSEF S MATKOU JE HLÍDÁ JOSEF S MATKOU JE HLÍDÁ

PŘIŠLI JSOU TAM ANDĚLÉ HRÁLI PÍSNĚ VESELÉ
JEZULÁTKU MALINKÉMU PO NOCI NAROZENÉMU
JEHO ZÁŘE JASNÁ JEST JEZU KRISTE SLÁVA ČEST


SLYŠTE SLYŠTE PASTUŠKOVÉ JAKÉ ZNĚJÍ CHVÁLY NOVÉ
V TÉTO NOČNÍ HODINĚ U BETLÉMSKÉ JESKYNĚ

HVĚZDA SVÍTÍ NAD BETLÉMEM NEBE PLESÁ ZEM ZNÍ ZPĚVEM
SVĚTLEM ZÁŘÍ JESKYNĚ JAKO RAJSKÁ SVATYNĚ

HOSTEM JEJÍM SYN JE BOŽÍ V JEHOŽ RUCE PÁN VŠE SLOŽÍ
A ZDE LEŽÍ MALIČKÝ V KLÍNU CHUDÉ MATIČKY

ANDĚLÉ SE TAM ZJEVUJÍ SLÁVU O KRISTU PROZPĚVUJÍ
JE TO V PRAVDĚ BOŽÍ SYN JENŽ SE V BETLÉMĚ NARODIL

I MY JDEME K CHUDÉ STÁJI TA DNES PODOBÁ SE RÁJI
BŮH SÁM Z NEBE PŘIŠEL K NÁM ZMĚNIL ZEMI VE SVŮJ CHRÁM


ŠTĚDREJ VEČER NASTAL ŠTĚDREJ VEČER NASTAL KOLEDY PŘICHYSTAL KOLEDY PŘICHYSTAL
PANÍ MÁMO VSTAŇTE PANÍ MÁMO VSTAŇTE KOLEDU NÁM DEJTE KOLEDU NÁM DEJTE
PANÍ MÁMA VSTALA PANÍ MÁMA VSTALA KOLEDU NÁM DALA KOLEDU NÁM DALA


ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ POKOJ SVATÝ VINŠUJEME VÁM
VE SVÉM SRDCI VŠICHNI MÁME BOŽÍ LÁSKY CHRÁM
JAK JEJ LIDÉ NAJDETE KTERAK JEJ OTEVŘETE
DEJTE LÁSKU VŠEMU KOLEM NIC NEČEKEJTE

ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ POKOJ SVATÝ VE SVÉM SRDCI MÁ
TEN KDO JAKO KRISTUS PÁN KE VŠEM LÁSKU MÁ
NARODÍ SE V KAŽDÉM Z NÁS DEJME LÁSKU SRDCI ČAS
PAK SE JISTĚ V KAŽDÉ TVÁŘI ZRODÍ BOŽÍ JAS


TICHÁ NOC PŘESVATÁ NOC V SPÁNKU SVÉM DÝCHÁ ZEM
PŮLNOC ODBILA MĚSTO ŠLO SPÁT
ZDŘÍMLI DÁVNO I PASTÝŘI STÁD
JEN BOŽÍ LÁSKA TA BDÍ JEN BOŽÍ LÁSKA TA BDÍ
TICHÁ NOC PŘESVATÁ NOC NÁHLE V NÍ JÁSOT ZNÍ
ANDĚL SESTOUPIL V PASTÝŘŮV STAN
ZNÍ TEĎ RADOSTÍ DO SVĚTA STRAN
NÁM JE DNES SPASITEL DÁN PŘIŠEL KRISTUS PÁNU BETLÉMA DNES MARIA PŘEČISTÁ
PORODILA SPASITELE NÁM KRISTA

SLÁVA NA NEBI BOHU SLÁVA NA NEBI BOHU POKOJ NÁM

ANDĚL Z OBLAK PASTUŠKŮM SE ZJEVUJE
A VESELOU NOVINU ZVĚSTUJE

SLÁVA NA NEBI BOHU SLÁVA NA NEBI BOHU POKOJ NÁM

PŘISPĚCHALI PASTUŠKOVÉ K BETLÉMU
HRÁLI PÍSNĚ DĚŤÁTKU MALÉMU

SLÁVA NA NEBI BOHU SLÁVA NA NEBI BOHU POKOJ NÁM


VESELÉ VÁNOČNÍ HODY ZPÍVEJTE DÍTKY KOLEDY
O TOM CO SE VSKUTKU STALO ŽE SE LIDEM NARODILO DĚŤÁTKO

PO TMĚ LEŽÍ NEMÁ SVÍČIČKY NA NEBI SVÍTÍ MU HVĚZDIČKY
TY JENŽ VŠECHEN ODĚV DÁVÁŠ SAMO‘S NAHÉ A NIC NEMÁŠ DĚŤÁTKO

PŘIŠLI CHUDÍ PASTUŠKOVÉ ZPÍVAJÍ TI CHVÁLY NOVÉ
VÍTEJ NÁM ANDĚLSKÝ KRÁLI TEBE JSME ZDÁVNA ŽÁDALI DĚŤÁTKO


V PŮLNOČNÍ HODINU ANDĚL SE ZJEVUJE
RADOSTNOU NOVINU PASTÝŘŮM ZVĚSTUJE
NEBES PÁN NAPLNIL SLIBY SVÉ ZAJISTÉ
KRISTUS SE NARODIL MATIČCE PŘEČISTÉ
PASTÝŘI VSTÁVEJTE POSPĚŠTE K BETLÉMU
ZPRÁVU TU POVĚZTE NA CESTĚ KAŽDÉMU


Z JEDNÉ STRANY CHVOJKA Z DRUHÉ BOROVĚNKA
PÁSLI OVCE PASTUŠKOVÉ JEDLI KAŠI Z HRNKA

PŘILETĚL K NIM ANDĚL ABY JIM POVĚDĚL
ŽE SE KRISTUS PÁN NARODIL ABY KAŽDÝ VĚDĚL

A MY HOŠI MALÍ RÁDI BYCHOM BRALI
KOLEDIČKU NA RUČIČKU KDYBYSTE NÁM DALI

gajatri.net