bhadžan ke Ganéšovi

MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTUTÉ
MATHANGA VADANÁ NAMÓSTUTÉ
MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTUTÉ
ÁDI PÚDŽITA GANANÁTHA
ÁNANDA DÁJAKA GANANÁTHA
PRATHAMA VANDANÁ PRANAVA KÁRÁ
VIGHNÉŠVARA VINÁJAKÁ


Poselství - Štěstí způsobuje, že člověk zapomíná na povinnosti vůči sobě jako lidské bytosti. Vtahuje nás do egoismu a vede k páchání hříchů. Štěstí přetáhne závoj přes zkušenosti, která nás učiní odolnějšími. Také při něm spotřebujeme naši zásobu zásluh a probouzí základní vášně. Na druhou stranu smutek člověka činí pozorným a ostražitým. Neštěstí nutí člověka myslet a vede s sebezdokonalování. Přináší také nové a hodnotné zkušenosti a podtrhuje hodnotu štěstí. Uvědomte si, že štěstí a neštěstí jsou neoddělitelné a že si nemůžete zvolit pouze jedno. Chovejte se k potížím a komplikacím jako k přátelům, alespoň je nevnímejte jako své nepřátele! Nejlepší je považovat jak štěstí tak neštěstí za boží dary. To je nejjednodušší cesta k osvobození.
Gíta váhiní, kap. 4
Lidé všeobecně hledají pouze štěstí a radost, nikdy netouží po zármutku a neštěstí! Považují štěstí a radost za ty, kteří jim přejí jen dobré a zármutek a neštěstí za zapřísáhlé nepřátele. To je velká chyba. Když jste šťastní, je riziko neštěstí velké, strach ze ztráty štěstí vás bude pronásledovat. Neštěstí vyvolává sebedotazování, rozlišování, zkoumání sebe sama a strach z toho, že by to mohlo být ještě horší. Probouzí vás z lenosti a domýšlivosti. Postavte se dualitám života se statečností (titikša). Buďte si ale vědomi, že titikša je odlišná od trpělivosti (sahana). Trpělivost je vydržet něco, tolerovat to a snášet, protože nemáte jinou možnost. Statečnost je schopnost to překonat, ale zároveň se tím nezabývat, to je duchovní disciplína. Vyrovnat se s externím světem duality s vnitřní vyrovnaností a mírem je cesta, která vás povede k osvobození. Snášejte všechno s analytickým rozlišováním, tento typ trpělivosti vám přinese dobré výsledky. Gíta váhiní, kap. 4

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.
akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[A]MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTU[E]
[A]MATHANGA VADANÁ NAMÓSTUTÉ
MAHÁ GANAPATÉ NAMÓSTU
[E]
[A]ÁDI PÚDŽITA GANANÁ[E]THA
[A]ÁNANDA DÁJAKA [E]GANANÁ[A]THA
PRATHAMA VANDANÁ PRANAVA
[E]KÁRÁ
[A]VIGHNÉŠVARA VINÁJAKÁ
gajatri.net