Naše vlastní píseň

MANASJÉKAM VAČASJÉKAM KARMANJÉKAM MAHÁTMANAM

"Jednota myšlenek, slov a činů dělá člověka velkou duší."

Poselství - Lidé si o vás někdy mluví jak chtějí. Neměli bysTe se ale nechat takovou kritikou ovlivnit. Když vás někdo hlasitě kritizuje, vytratí se to jako pára. Když vás někdo kritizuje ve svém nitru, bude za to trpět sám. Vy tím nebudeme ovlivněni. Takovým způsobem byste měli rozvíjet rovnováhu. Poté nebudete ani nadšeni chválou ani sklíčeni kritikou. Pokud chcete dosáhnout Boha, musíte mít harmonii ve slovech, myšlenkách a činech. Jednota myšlenek, slov a činů je znakem vznešeného člověka. Ti, kteří tyto tři v jednotě nemají, tuto poctu postrádají.   Sáí Bábá

Naše písnička z podzima 2008, která vznikla dle sanskrtského textu z jedné ze Sáí Bábových promluv. Svým poselstvím je zajisté neustálou inspirací. K textu patří ještě pokračování položené v opačném postavení.
Text zní: MANASJANJAT VAČASJANJAT KARMANJANJAT DURÁTMANÁM
"Ti, kteří postrádají soulad mezi myšlenkami, slovy a činy nedosahují Átma, svého vrozeného božství."

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[D]MANASJÉKAM VAČASJÉKAM KARMANJÉKAM MAHÁTMANAM
MANAS
[G]JÉKAM VAČA[D]SJÉKAM KARMAN[D*]JÉKAM MAHÁTM[D]ANAM
D*
akordD1+.jpg, 3,8kB
gajatri.net