Naše vlastní píseň

MÍR VE TVÉ MYSLI

MÍR VE TVÉ MYSLI JE VÍC NEŽ JEN TVŮJ JE SLUNCEM KTERÉ VZBUDÍ KLAMNÝ SEN
MÍR TVOJÍ MYSLI JE MAJÁK PŘÍSTAVŮ LODÍM CO SE VRACÍ NA PEVNOU ZEM
MÍR TVOJÍ MYSLI JE VÍC NEŽ JEN TVŮJ ROSVICUJE LAMPY PODÉL CEST
MÍR TVOJÍ MYSLI JSOU KŘÍDLA MOTÝLŮ KTERÁ K NEKTARU NÁS MOHOU NÉST
TAK ODLOŽ SVOJE TRÁPENÍ BUĎ SVĚTLEM KTERÉ ŽIVOT MĚNÍ
BUĎ LÁSKOU VŠAK JI VE SVÉM SRDCI MÁŠ
TOU LÁSKOU NAPLŇ SVÉ JMĚNÍ TA V MÍR SE V MYSLI PROMĚNÍ
A MÍR TĚ SPOJÍ S TÍM CO V SOBĚ MÁŠ
CELÝ VESMÍR TIŠE OBJÍMÁŠ(V SOBĚ MÁŠ)

LÁSKA V TVÉM SRDCI JE VÍC NEŽ JEN TVÁ ROZEHŘÍVÁ OHEŇ UVNITŘ NÁS
LÁSKA V TVÉM SRDCI JE PÍSEŇ LÉČIVÁ JEJÍŽ TÓNY HLADÍ DUŠI V NÁS


Naše písnička z roku 2018, na melodii kterou jsem měl už dlouho v šuflíku.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[E]MÍR VE TVÉ MYSLI JE [Gis]VÍC NEŽ JEN TVŮJ
JE
[D]SLUNCEM KTERÉ [A]VZBUDÍ KLAMNÝ [E]SEN...
TAK
[E]ODLOŽ SVOJE [A]TRÁPENÍ BUĎ [E]SVĚTLEM KTERÉ [A]ŽIVOT MĚNÍ
BUĎ
[E]LÁSKOU VŠAK JI [A]VE SVÉM SRDCI [H]MÁŠ...
[H]...CELÝ VESMÍR [A]TIŠE OBJÍ[E]MÁŠ
gajatri.net