Naše vlastní píseň   Bhadžan ke Ganéšovi

OM GANÉŠA OM GANÉŠA OM GANÉŠA OMKÁRA
OM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA

OM je mantra prvotního zvuku vesmíru, ze které vše povstává. Jako taková se často používá na počátku mnoha manter. V tomto případě umocňuje jméno GANÉŠA. Ganéša je v hinduistické mytologii bůh se sloní hlavou, syn Šivy a Párvatí, který představuje sílu a schopnosti intelektu, jako nástroje rozlišování. OMKÁRA je to co tvoří, dělá zvuk OM. Na dlani Ganéšovy žehnající ruky nebo na jeho chobotu můžeme na některých obrázcích vidět symbol OM. Ganéša je tak nazýván jako vtělení moudrosti.
OM GAM GANAPATAJÉ NAMAHA je mantra ke Ganéšovi-"uctivě zdravíme a klaníme se Ganéšovi"

Poselství - Pro pochopení Boha nestačí touha po poznání a studium posvátných spisů.
Primární schopností, kterou musíte získat, je vivéka = rozlišování mezi přechodným a věčným. Jedině átman(božství v nás) není předmětem žádných změn, jedině átman je nadčasová pravda. Musíte získat toto neotřesitelné přesvědčení a být v něm pevně ukotveni. Druhou schopností je odříkání touhy užívat si ovoce vlastních činů, nyní i v budoucnu. Tomu se říká vairágja (nepřipoutanost). Nepřipoutanost neznamená vzdání se domova a zázemí, manželky a dětí a odchod do lesa. Znamená vědomí světa jako přechodného a v důsledku tohoto vědomí odložení pocitů „já“ a „můj“.
Sútra váhiní, kap. 1 "Co potřebujete pro hledání brahma" Sáí Bábá

Tento bhadžan je náš vlastní, který spatřil světlo světa v září 2007.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Emi]OM GANÉŠA [D]OM GANÉŠA [C]OM GANÉŠA [Emi]OMKÁRA
[C]OM GAM [D] GANAPATA[C]JÉ NAMA[Emi]HA
závěr
[C]OM GAM GANAPATA[D]JÉ NAMA[Emi]HA
gajatri.net