Naše vlastní píseň
Bhadžan ke Krišnovi

OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁ
OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉV
DŽAJ HARI KRIŠNA
DŽAJA ČITA ČÓRA (NAVANÍTA ČÓRA)
GOVINDA RÁDHÉ (RÁDHÉ GOVINDA)
RÁDHÉ GOPÁLA (GOPÁLA RÁDHÉ)
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ
HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ

Mantra OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSUDEVÁJA je obecně ctěna jako hlavní mantra ke Krišnovi. Překládá se jako "uctivé pozdravení Pána Vásudevy". NAMO uctivé pozdravení, sklonění se BHAGAVATÉ Pán, Bůh, ten kdo září božstvím VÁSUDEVÁJA jiné jméno pro Krišnu, potažmo Višnua. Krišnův otec se jmenoval Vasudeva a proto je nazýván Krišna Vásudeva. VASUDEVA je VASU dobrý,drahokam DEVA Bůh. Také je možno vytušit i spojení významu slova VÁSI obyvatel či obydlí a DEVA Boha, tedy Krišnovo tělo jako obydlí pro Božství
DŽAJ HARI KRIŠNA vítězství Krišnovi, ČITA ČÓRA, NAVANÍTA ČÓRA Krišna jako "zloděj mysli ČITA a másla NAVANÍTA", RÁDHÉ GOVINDA, RÁDHÉ GOPÁLA Krišna a jeho nejmilejší z Gopik Rádhá, a Mahámantra HARÉ RÁMÁ.. HARÉ KRIŠNA...

Poselství - Vzdejme úctu Pánu Krišnovi. Byl to on kdo přinesl "Boha" z chrámů a od kněží ku všem lidem bez rozdílu postavení.
Vypráví se příběh o Králi Nebes Indrovi, který chtěl potrestat mladého Gopálu za jeho troufalosti. Seslal déšť, hromy a blesky na celý Brindaván až hrozilo, že bude celá vesnička pastýřů zatopena. Tehdy vyzdvihl Krišna horu Govardhanu a drže ji nad hlavou schoval všechny před hněvem Indry. Pokořený Indra poté musel uznat Krišnovu velikost.
Tento příběh má ukázat, že více než učennost či zasvěcennost jež zastupuje Indra uctívaný Brahmány(knězi), je bhakti-oddanost Bohu, kterou představuje Krišna.
A proto vězme že nemá nikdo k Bohu blíž ani dál. Neb Já, naše Já, čisté samotné bytí, kterým právě teď jsme, je všem stejně na dosah. Dokonce naň ani není třeba "sahat". Už je. Naše Já je VÁSUDEVA NÁRÁJENA, místem kde je Bůh.

Naše vlastní píseň s mantrou OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVÁ. Je velmi oblíbená. Máme ji od listopadu 2007.

Nahrávka ze zpívání (live record)akordy ke kytaře
kapo(0-1)

[D]OM NAMO [G]BHAGAVATÉ [D]VASU[A]DÉVÁ
[D]OM NAMO
[G]BHAGAVATÉ [D]VASUD[A]ÉV
.....
gajatri.net