mantra k Párvatí

OM SARVA MANGALAMANGALJÉ ŠIVÉ SARVÁRTHA SÁDHIKÉ
ŠARANJE TRIJAMBAKÉ GAURI NÁRÁJANI NAMÓSTUTE NÁRÁJANI NAMÓSTUTE

OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVA OM NAMAH ŠIVÁJA OM NAMAH ŠIVA

Tato mantra oslovuje Šivovu(TRIJAMBAKÉ-tříoký) choť Párvatí(Gaurí je její jiné jméno) ŠIVÉ, TRIJAMBAKÉ GAURÍ, která je popisována jako ta která naplní všechna SARVA snažení a úsilí duchovních hledačů SÁDHIKÉ. Odevzdáváme se ŠARANJE a uctivě zdravíme a klaníme se NAMÓSTUTÉ tobě Božská Matko NÁRÁJANÍ.
Mantra OM NAMAH ŠIVÁJA uctivé pozdravení NAMAH Šivovi ŠIVÁJA

Poselství - Snažte se, to je vaše povinnost. Usilujte, to je váš úkol. Bojujte, to je vaše zodpovědnost. Když budete toto vykonávat, upřímně a vytrvale, Bůh vám nemůže dlouho odpírat odměnu ve formě realizace. Řeka se snaží, usiluje a bojuje o to, aby mohla splynout s mořem, ze kterého vzešla. Má tento cíl vždy na paměti. Snaží se očistit, aby byla ve zdroji vítána. Překoná každou překážku terénu proto, aby došla úspěšně až na konec cesty. Podobně i vy musíte využít všechny fyzické, mentální, intelektuální, morální a materiální statky, které vám Bůh propůjčil, abyste došli až k cíli cesty realizace.
   Promluva od Sáí Báby

1. verze je z CD "Medicine Buddha", kde se zpívá k této mantře ještě mantra k Šivovi - Om Namah Šivája. 2. recitovaná verze mantry je taková tradiční indická polozpívaná recitace.
Tato mantra je částí textu Durga Saptašati ale také ji najdete v jiných textech jako třeba text Mahálakšmí stuti, v němž je oslovována sice Lakšmí, která je ale coby Mahálakšmí(Velká Lakšmí) vnímána jako vtělení všech bohyň, tedy i Párvatí.

1.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

2.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[Emi]SARVA MANGALAMANGALJ[D]É [Emi]  ŠIV[D]É SARVÁRTHA SÁDHIK[Emi]É
ŠARANJE TRI[D]JAMBAKÉ [Emi]GAU[D]RI NÁRÁ
[Emi]JAN[D]Í NAMÓSTU[Emi]
OM NAMAH ŠIVÁJA
[C]OM [D]NAMAH ŠIV[Emi]Á
gajatri.net