Mantra k Šivovi

Mahámritjumdžaja mantra
OM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM
URVARUKAMÍVA BANDHANAM MRITJÓR MUKŠÍJA MAMRITÁT

Mahámritjum džaja mantra
je Mantra velkého(Mahá) vítězství(džaja)nad smrtí(mritjum)
OM Velebíme JADŽÁMAHÉ tříokého TRAJAMBAKAM (Šivu), který je jemnou SU esencí,vůní GANDHIM a podporovatelem dobrého PUŠTIVARDHANAM ve všech bytostech. BANDHANAM znamená uvolnit pouta a slovo URVÁRUKAMÍVA se překládá buď jako plod(vodní meloun,okurka), tedy odpoutat se od smrti tak jako se uvolní plod od stonku, a nebo se slovo URVÁRUKAMÍVA rozděluje na URVA velké,smrtelné ÁRUKAM onemocnění, které je sňato BANDHANAM. MRITJÓR od smrti nechť jsme MUKŠÍJA osvobozeni MAMRITÁT nesmrtelností.
Aneb také nechť si uvědomíme svou nesmrtelnost tím, že se odpoutáme od toho co nás poutá ke světu tak, jako zralý plod odpadá od stonku spojujícího jej se zemí.

Poselství - Abychom zvítězili nad smrtí, nemusíme udržovat tělesnou schránku pro jeho dlouhověkost. Tělo tak jako tak odejde a proto bychom měli naopak smrt přijmout, smířit se s ní. Aneb odpoutáním se od "pomíjivého" získáme "skutečné a věčné".
Zapomeňme alespoň pro tuto chvíli na vše pomíjivé okolo nás.
Odložme své jméno, své vztahy, svou minulost i své "sebe vědomí". Oddělme se(Bandhanam) od této nadstavby a ponořme se do základny, do hlubiny bytí.
Zkusme se podívat tak jako kdybychom se dívali poprvé v životě.
Jestliže spatříme samotné bytí, samotnou esenci(Sugandhim), zvítězili jsme v tu chvíli nad smrtí. V této mantře je pro "odpoutání se" uvedena paralela okamžiku, kdy zralý plod sám odpadne od stonku, který jej poutá se zemí. Nechme tedy v sobě dozrát postoj odpoutanosti od pomíjivého a odevzdanosti k Věčnému a buďme zralým plodem, plným sladkosti, jenž je každému přínosem. Můžeme tak dál vykonávat své úkoly, můžeme dokonce i ležet na smrtelné postely, s postojem odpoutanosti budeme i tak slavit
velké(Mahá) vítězství(Džaja) nad smrtí(Mritjum).

První verze této mantry je dle CD od Henryho Marshala, druhá je vlastní melodií(leden2005), tak i třetí(2008) ale ta je na motiv védských zpěvů. V roce 2020 vznikla 4.verze, taky náš počin.

1.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

2.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


3.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


4.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
1.verze
[Emi]OM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ
SUGANDHIM [G]PUŠTI
[D]VARDHA[Emi]NAM
URVÁRUKAMÍVA BANDHANAM MRIT
[G]JÓR MUKŠ[D]ÍJA MAMRI[Emi]TÁT
2.verze(v polovině písně se přechází na durové akordy) (vlastní melodie-1/2005)
[Emi (E)]OM TRAJAMBAKAM JA[D]DŽÁMA[Emi (E)]
SU[C]GANDHIM PUŠTI
[D]VARDHA[Emi (E)]NAM
URVÁRUKAMÍVA
[D]BANDHA
[Emi (E)]NAM    MRIT[C]JÓR MUKŠÍJA [D]MAMRI[Emi (E)]TÁT
3.verze (vlastní melodie-2008)
[D]OM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ
SUGANDHIM PUŠTI VARDHANAM
[Dmi]URVÁRUKAMÍVA BANDHANAM MRIT
[D*]JÓR MUKŠÍJA MAMRI[D]TÁT
4.verze (vlastní melodie-11/2020)
[Fmaj7]OM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ
[E]SUGANDHIM PUŠTI VARDHANAM
[Fmaj7]URVÁRUKAMÍVA BANDHANAM
[E]MRITJÓR MUKŠÍJA MAMRITÁT
gajatri.net