Bhadžan ke Ganéšovi

PAŠUPATI TANAJÁ BÁLA GADŽÁNANÁ
TUM HÓ VIGHNA VINÁŠA GANÉŠA TUM HÓ VIGHNA VINÁŠA
HÉ ŠIVA NANDANA PÁHI GADŽÁNANÁ
VIDJÁ BUDDHI PRADÁTÁ
MANGALA KARA HÉ MANGALA KARA HÉ
SUNDARA SÁÍ GANÉŠA GANÉŠA SUNDARA SÁÍ GANÉŠA

PAŠUPATI TANAJÁ Ganéša-syn Pašupatiho(Pána stvoření-Šivy) BÁLA "maličký" GADŽÁNANÁ "se sloní tváří"
TUM HÓ Ty jsi VIGHNA VINÁŠA ten, kdo odstraní všechny překážky
HÉ ó ŠIVA NANDANA syn Šivy PÁHI ochraňovat
VIDJÁ vědění, moudrost BUDDHI intelekt PRADÁTÁ nejvyšší dárce
MANGALA KARA HÉ "díky Tobě stane se vše příznivé"
SUNDARA krásný SÁÍ GANÉŠA Sáí Ganéšo(text k Sáí Bábovi)

Poselství - Písně o Ganéšovi nám připomínají sílu rozlišování potřebnou k rozpoznání skutečnosti. Tato síla používá nástroj, kterému říkáme rozum, intelekt. Samo slovo intelekt je krásné a osvětlující. V latině znamená vnitřní(in) komunikaci(tele). Vnitřní náhled, schopnost porovnat mnoho pohledů, vyvodit závěr a učinit rozhodnutí. Není třeba dodávat, že Ganéša nám svým významem připomíná velmi cenný, ba přímo nejcenější dar.
"A proč jsme Vám kamarádíčkové dali dary?", jak říkají skřítkové v pohádce, "abyste radost přivodili a dobro konali".
MANGALA KARA HÉ MANGALA KARA HÉ

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[F]PAŠUPATI [C]TANAJÁ [F]BÁLA GAD[G]ŽÁNANÁ
TUM HÓ VIGHNA VI
[C]NÁŠA GANÉŠA [G]TUM HÓ VIGHNA VI[C]NÁŠA
[C]HÉ ŠIVA NANDANA PÁHI GADŽÁNANÁ
MANGALA KARA HÉ MANGALA
[G]KARA HÉ
SUNDARA SÁÍ GA
[C]NÉŠA GANÉŠA [G]SUNDARA SÁÍ GA[C]NÉŠA
gajatri.net