Bhadžan ke Rámovi

PRÉMA MUDITA MANASE KAHÓ RÁMA RÁMA RÁM RÁMA RÁMA RÁM
RÁMA RÁMA RÁM ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁM
PÁPA KATÉ DUKHA MITÉ LEKA RÁMA NÁM
BHAVA SAMUDRA SUKHADA NÁVA ÉKA RÁMA NÁM
PARAMA ŠÁNTI SUKHA NIDHÁNA DIVJA RÁMA NÁM
NIRÁDHÁRA KÓ ADHÁRA ÉKA RÁMA NÁM
MÁTÁ PITÁ BANDHU SAKHÁ SABHI RÁMA NÁM
BHAKTA DŽANARA DŽÍVANA DHANA ÉKA RÁMA NÁM
RÁMA RÁMA RÁM RÁMA RÁMA RÁM RÁMA RÁMA RÁM ŠRÍ RÁMA RÁMA RÁM

PRÉMA MUDITA MANASE KAHÓ RÁMA... S milující a šťastnou myslí vzývejme jméno Rámy. PÁPA KATÉ DUKHA MITÉ LEKA RÁMA NÁM To odstraní veškeré hříchy a všechny bolesti skončí. BHAVA SAMUDRA SUKHADA NÁVA ÉKA RÁMA NÁM Tento zpěv je šťastnou loďkou, ve které přepluješ oceán života. PARAMA ŠÁNTI SUKHA NIDHÁNA DIVJA RÁMA NÁM Věčný mír jezero štěstí a světla NIRÁDHÁRA KÓ ADHÁRA ÉKA RÁMA NÁM jsi podporou pro ty kdo podporu nemají MÁTÁ PITÁ BANDHU SAKHÁ SABHI RÁMA NÁM Ráma je otec, Ráma je matka. Ráma je bratr a přítel. BHAKTA DŽANARA DŽÍVANA DHANA ÉKA RÁMA NÁM Pokladem života všech zbožných lidí je opakovat jméno Rámy.
S milující a šťastnou myslí zpívej jméno Ráma, které zničí všechny hříchy a ukončí bolesti. Jméno Ráma je jako loď šťěstí, kterou se přeplavíš přes oceán života. Ráma je otec, matka, bratr i přítel. Pro všechny žáky a učedníky je velkým pokladem opakovat jméno Ráma.

Poselství - Pamatování božího jména samo o sobě může spasit každého člověka. Asi máte pochybnosti, jak vás může takové malé slovo, jako je Ráma, Sai nebo Kršna, převést přes moře světského života. Lidé překonávají obrovské oceány na malé bárce, dokážou projít temnou džunglí pouze s malou baterkou v ruce. Jméno, samo o sobě malé, má obrovský potenciál. Loďka nemusí být tak velká, jako celé moře. Opakování božího jména je jako provedení vrtu za účelem nalezení podzemních zásob vody. Je to jako poslední úder dláta, díky kterému se objeví podoba Boha, skrytá v mramoru. Zbavte se svazujících provazů a Bůh se vám zjeví.

Tento bhadžan známe z ašrámu Sáí Báby v Puttaparti. Patří mezi ty bhadžany, které Sáí zpívá. VIDEO NA YOU TUBE

gajatri.net