Bhadžan k Rámovi

1.verze
RÁMA BÓLO RÁMA BÓLO BÓLO BÓLO RÁM RÁMA BÓLO RÁMA BÓLO BÓLO BÓLO RÁM
SÍTA BÓLO SÍTA BÓLO BÓLO BÓLO RÁM SÍTA BÓLO SÍTA BÓLO BÓLO BÓLO RÁM
HANUMAN BÓLO HANUMAN BÓLO BÓLO BÓLO RÁM  HANUMAN BÓLO HANUMAN BÓLO BÓLO BÓLO RÁM

2.verze
RÁMA BÓLO RÁMA BÓLO BÓLO BÓLO RÁM SÍTA BÓLO SÍTA BÓLO BÓLO SÍTA RÁM
HANUMAN BÓLO HANUMAN BÓLO BÓLO HANUMAN

BÓLO znamená zpívat. Zpíváme tak o RÁMOVI, SÍTĚ a HANUMÁNOVI. To jsou hlavní postavy z eposu Rámájana.

Poselství - Bólo, bólo; zpívejme Boží jméno.
Je to jazyk, díky němuž můžeme vydávat různé hlásky a poskládat z nich hlásky, slova, věty, zazpívat píseň. Jazyk je velmi rychlý a musí si dávat velký pozor, aby se neocitl v sevření početné armády zubů, které jej obklopují. Podobně i my bychom měli být bystří, být v rovnováze a čelit všem nástrahám kolem sebe.
Jeho úloha nespočívá jen v mluvení, ale slouží nám i jako detektor chuti. On rozhoduje co přijme a co ne. Protože jazyk si neponechává nic z toho, co skrze něj prochází, může být pro nás i příkladem odpoutanosti od všeho zlého i dobrého co nás v životě potkává. Podobně jako Ráma, který přijímal s pokorou vše co mu život přinášel.
Na jednu věc si ale musíme dát u jazyka pozor. Na zbytečná slova! Rány "jazykem" se neshojí někdy ani za celý život.
Proto jej zaměstnejme opakováním Božího jména. Nechť je pln Nenásilí, Míru, Lásky, Dharmy a Pravdy.
BÓLO BÓLO RÁM

1.verze je od Krišna Dase, 2.verze od Janin Devi.

1.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

2.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

1.VERZE
[D]RÁMA BÓLO RÁMA BÓLO BÓLO BÓLO RÁM
[G]RÁMA BÓLO [D]RÁMA BÓLO [G]BÓLO [A]BÓLO [D]RÁM...
2.VERZE
[G]RÁMA BÓLO [D]RÁMA BÓLO [Emi]BÓLO BÓLO [C]RÁM...
gajatri.net