Bhadžan k Rámovi

RÁMA LAKŠMANA DŽANAKÍ DŽAJ DŽAJ BÓLO HANUMÁNA KÍ
RÁMA LAKŠMANA DŽANAKÍ DŽAJ BÓLO HANUMÁNA KÍ
RÁMA KÍ   LAKŠMANA KÍ   DŽAJ DŽAJ BÓLO HANUMÁNA KÍ

RÁMA, LAKŠMANA, DŽANAKÍ a HANUMÁN jsou postavy z příběhu Rámájany. Ráma a Lakšmana jsou bratři. Lakšmana je považován za součást Rámy. Kde je Ráma tam je Lakšmana. DŽANAKÍ (dcera krále Džanaky) je jedno ze jmen Síty, Rámovi choti, která bez váhání následovala Rámu do vyhnanství při nepřízni osudu. HANUMÁN věrně sloužil Rámovi a natrvalo jej ustanovil ve svém srdci za svého Pána. Lakšmana, Síta a Hanumán tak představují tři nejblíže oddané Pánu Rámovi. Všichni prokázali velikou statečnost.
My zpíváme BÓLO ať zvítězí KÍ DŽAJ - RÁMA, LAKŠMANA, DŽANAKÍ a HANUMÁN.

Poselství - Lakšmana oddaně následoval Rámu po celých čtrnáct let vyhnanství. Dnem i nocí střežil Rámu a Sítu, staral se o jejich pohodlí nedbaje svého. Vždy plnil příkazy i tehdy, kdy jej Ráma požádal, aby zapálil hranici do které měla vstoupit Sítá, i tehdy kdy jej Sítá požádala, aby ji opustil a šel vyhledat Rámu navzdory příkazu Rámy.
Jednou řekl Ráma Lakšmanovi, aby dle své volby postavil v lese chatrč, ve které budou přebývat. Lakšmana však svěsil smutně hlavu a zvedl ji až po té co se jej Sítá dotazovala po příčině jeho zármutku. "Proč jsi smutný Lakšmano, vždyť tvůj bratr nepoužil hrubých slov, ani jinak Tě nekáral. Proč se tak cítíš?" Lakšmana odpověděl: "Nemám již svá rozhodnutí. Zanechal jsem v Ajódhje svou matku, ženu a všechno pohodlí abych Vám mohl sloužit. Odevzdal jsem sám sebe pro Rámu. Kde je otázka mé volby? Příkaz Rámy, ten chci vykonat. Proto jsem smutný."
Takto oddaný byl Lakšmana k Rámovi, že nechtěl vykonávat nic jiného než jeho příkazy. Tato jeho vlastnost byla také příčinou, že se od něj Ráma(božství) nikdy nevzdálil ani neodvrátil.
Ať v nás zvítězí KÍ DŽAJ ctnostné vlastnosti Lakšmany, Hanumána a Síty a vždy budeme v božské přítomnosti Rámy.

Tento bhadžan, který mají rády děti, znám z CD od Henryho Marshala. Když jsem si po dlouhé době tento bhadžan poslechl na CD, zjistil jsem že jej hrajeme trochu jinak, ale myslím že to tolik nevadí.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[E]RÁMA LAKŠMANA DŽANAKÍ DŽAJ DŽAJ BÓLO HANUMÁNA KÍ
[E]RÁMA LAKŠMANA DŽANAKÍ [E]DŽAJ DŽAJ BÓLO HANU[H7]MÁNA [E]
gajatri.net