Hebrejská píseň

ŠALOM ŠALOM ŠALOM ŠALOM

"Mír mír mír"
ŠALOM znamená mír

Poselství - Štěstí a mír nepřicházejí jako následek zajištěného živobytí, když člověk dobře jí, dobře se obléká a bydlí, dosáhl slušné úrovně vzdělání a pohodlného zaměstnání, bez újmy na zdraví a bez ohrožení životních jistot. Je mnoho lidí, kteří to všechno požívají v hojné míře, a přesto žijí ve starostech nebo bolestech a jsou nespokojeni. Štěstí a mír závisí na vnitřním vybavení člověka, ne na jeho vnější dovednosti či majetku.
Sáí Bábá

Tuto píseň jsme trochu naposlouchali z CD od Ivo Sedláčka, ale naše verze je ani nevím jak, prostě jiná.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[Ami]ŠAL[Dmi]OM   ŠA[Ami]LOM   ŠA[E]LOM   ŠA[Ami]LOM
gajatri.net