hebrejská

ŠEMA ISRAEL ADONAI ELOCHEINU ADONAI ECHAD

Slyš Izraeli(zkráceně Šema), Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
Tento úryvek z Bible je každodenní ranní a večerní hebrejská modlitba.
Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. “   — Bible, Deuteronomium 6:4-9

První verzi jsem se naučil z internetu, už ale nevím kdo je autorem, druhou známe od kamarádky Lenky Vinklerové.

1.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


2.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

1.verze
[Emi]ŠEMA ISRAEL ADO[G]NAI ELOCHEINU [D]ADONAI EC[Emi]HAD
ŠE
[G]MA ISRAEL ADO[D]NAI ELOCHEINU [C]ADONAI EC[Emi]HAD
2.verze
[D]ŠEMA ISRAEL ADO[G]NAI ELO[D]CHEI[A]NU ADO[D]NAI [A]E[D]CHAD
gajatri.net