Mantra k Šivovi

ŠIVA ŠAMBO MAHÁDÉVA   ŠIVA ŠAMBO MAHÁDÉV
HARA HARA MAHÁDÉVA   HARA HARA MAHÁDÉV
HARI OM   ŠIVA OM
OM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM
URVARUKAMÍVA BANDHANAM MRITJÓR MUKŠÍJA MAMRITÁT

Zpíváme Šivovi, který je příznivý ŠAMBO. MAHÁDÉVA Velký, či nejvyšší Bůh Šiva představuje absolutno, je ničitelem HARA všeho projeveného, vše vrací do zdroje, absolutna. Tím je i znovuobnovitelem božského vědomí. OM Velebíme JADŽÁMAHÉ tříokého TRAJAMBAKAM (Šivu), který je jemnou SU esencí,vůní GANDHIM a podporovatelem dobrého PUŠTIVARDHANAM ve všech bytostech. BANDHANAM znamená uvolnit pouta a slovo URVÁRUKAMÍVA se překládá buď jako plod(vodní meloun,okurka), tedy odpoutat se od smrti tak jako se uvolní plod od stonku, a nebo se slovo URVÁRUKAMÍVA rozděluje na URVA velké,smrtelné ÁRUKAM onemocnění, které je sňato BANDHANAM. MRITJÓR od smrti nechť jsme MUKŠÍJA osvobozeni MAMRITÁT nesmrtelností.
Aneb také nechť si uvědomíme svou nesmrtelnost tím, že se odpoutáme od toho co nás poutá ke světu tak, jako zralý plod odpadá od stonku spojujícího jej se zemí.

Naše píseň jenž vznikla těsně před Mahášivarátrí v únoru 2023.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[D]ŠIVA ŠAMBO MAHÁ[*][D*]VA
[D]ŠIVA ŠAMBO MAHÁ[*]DÉV
*= drží se struny e, h a g na 5 pražci, D* = D bez držení na struně e.
gajatri.net