Naše vlastní píseň

SRDCE ŽIVÉ

AŽ PŮJDEŠ VEČER TIŠE SPÁT
ODLOŽ I VŠECHNY SVOJE ROLE
A NEZAPOMEŇ DĚKOVAT ZA SRDCE ŽIVÉ
AŽ PŮJDEŠ VEČER TIŠE SPÁT
ODLOŽ I VŠECHNY SVOJE ROLE
A NEZAPOMEŇ MILOVAT SRDCE ŽIVÉ
AŽ RÁNO ROZHODNEŠ SE VSTÁT
OBLÉKNI VĚDOMĚ SVÉ ROLE
A NEZAPOMEŇ DĚKOVAT ZA SRDCE ŽIVÉ
AŽ RÁNO ROZHODNEŠ SE VSTÁT
OBLÉKNI VĚDOMĚ SVÉ ROLE
A NEZAPOMEŇ MILOVAT SRDCE ŽIVÉ

TAT SAVITUR VARENJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

V této písni nezpíváme první větu z Gájatrí mantry, což je ale zároveň i její původní tvar z védských textů. Meditujme o OM, božském prazvuku, z něhož povstává země (BHUR), nebe (BHUVAH) a vesmír (SVAHA). Uctívejme (VARENJAM) čisté božské bytí (TAT), které věčně září jako slunce (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o tomto zářivém Světle Božím (BHARGÓ DÉVASJA), které rozptyluje všechnu temnotu. Vroucně prosíme, nechť toto Světlo osvítí náš intelekt. (DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT) Viz také PÚRNA GÁJATRÍ, takzvanou úplnou Gájatrí.

Gájatrí mantra pochází z Véd a některé prameny ji přisuzují mudrci Višvámitrovi. Je považována za jednu z nejstarších, nejsilnějších a nejposvátnějších manter. Ve védách nenajdeme první řádek OM BHUR BHUVAH SVAHA.

Naše písnička z podzimu 2023.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[C]AŽ PŮJDEŠ VEČER TIŠE [D]SPÁT
[C]ODLOŽ I VŠECHNY SVOJE [A]ROLE
[F]A NEZAPOMEŇ DĚKO[E]VAT ZA SRDCE [A]ŽIVÉ
[Fismi]TAT SAVITUR VA
[D]RENJAM
[A]BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
[Hmi] DHIJÓ JO NAH PRA
[E]ČÓDAJÁT [A]OOOOOO
následuje postup A Fismi D E A
gajatri.net