Bhadžan k Višnuovi

ŠRÍMAN NÁRÁJENA NÁRÁJENA NÁRÁJEN
BADRÍ NÁRÁJENA NÁRÁJENA NÁRÁJEN
BÓLO NÁRÁJENA NÁRÁJENA NÁRÁJEN
RÁMA NÁRÁJENA NÁRÁJENA NÁRÁJEN
KRIŠNA NÁRÁJENA NÁRÁJENA NÁRÁJEN
BHADŽAMANA NÁRÁJENA NÁRÁJENA NÁRÁJEN

Oslava Boha Višnua, který se nazývá NÁRÁJENA-ten, který sídlí v každé bytosti, který je ŠRÍMAN-choť Šrí-Lakšmí, obývá BADRÍ, posvátné místo na severu Indie v Himálájích mezi vršky Nárou a Nárájenou, pojmenovaných podle mudrců Náry a Nárájeny, kteří konali veliké pokání pro blaho lidstva, a jejich přičiněním se v příštích životech narodili jako Ardžuna a Krišna a dali světu blahodárný dar v podobě Bhagavadgíty. Zpívejme BÓLO jména RÁMA, KRIŠNA, BADRÍ, ŠRÍMAN NÁRÁJENA a uctívejme je v mysli BHADŽAMANA touto písní.

Tuto píseň jsme slyšeli v Indii v Badrináthu.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1)

[D]ŠRÍMAN NÁRÁJENA NÁRÁJENA [A]NÁRÁ[D]JEN
BADRÍ
[G]NÁRÁJENA NÁRÁJENA [D]NÁRÁJEN
BÓLO NÁRÁJENA NÁRÁJENA
[A]NÁRÁ[D]JEN []
gajatri.net