Naše vlastní píseň

SVÍTÁ

SVÍTÁ NOVÝ DEN A S LÁSKOU JEJ VÍTÁM
TEN ÚSVIT JE V NÁS


Poselství - Každé ráno má nádhernou duchovní atmosféru plnou čistoty a jasu. Každé ráno takové opravdu je, ale záleží jen na nás, zda jsme schopni jej vycítit a zachytit jeho poselství. Jeho poselstvím je zajisté i informace, že úsvit je i v nás. Nechme, tak jako slunce pomalu prosvětluje noc, sami sebe rozjasnit a osvítit své myšlenky, svou mysl a nalaďme se na čistotu okamžiku začínajícího dne. Tak jako začíná nový den, tak i my můžeme každé ráno začít nový život. Ráno je proto vskutku neobyčejný dar od Boha.
Využijme jej a buďme za něj vděční.

Tato písnička je naše "indická himalájská melodie" z roku 2002, na kterou později doma v Čechách přibyla jednoduchá, ale krásná slova. Snad jedinou "nevýhodou" této písničky je, že naše zpívání začínají ve večerních hodinách a proto její ranní orientace způsobuje, že ji málo zpíváme.

Nahrávka ze zpívání (live record)
akordy ke kytaře

[E1]SVÍ[E]TÁ NO[E2][E]DEN A [E3]S LÁS[E]KOU JEJ [E3][E]TÁM
[E3]TEN ÚSVIT JE [E]V NÁS.....
E1                     E2                     E3
gajatri.net