Naše vlastní píseň

THE ÁTMA IN ME

THE ÁTMA IN ME IS THE SAME INSIDE YOU
JE STEJNÉ CO V NÁS DÁVÁ NÁM ŽÍT

anglický text znamená Átmá ve mne je stejné i v tobě(ve vás)
ÁTMA (sanskrt) znamená nejvnitřnější já, "Já", je beztvaré a je rovno BRAHMA, absolutnu, Bohu.

Poselství - Naše nejvnitřnější bytí, nejhlubší "Já", Átma, je beztvaré. Tedy mimo naši formu i mimo naše jméno. Toto čisté bytí je přítomné nejen v každém z nás, ale i v celém vesmíru. Otevřme se tomuto vnímání sebe sama tím, že začneme všechno kolem sebe vnímat jako čisté bytí. Každého člověka i každou rostlinku, zkrátka vše. Jsme a proto se nazýváme bytosti. Odložme obaly, kterými zabalujeme své čisté bytí a dívejme se na vše kolem jako na jediný, věčný projev absolutna.
Aneb:Buď tich a věz, že jsi Bůh.

Tato naše písnička vznikla v roce 2006.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1)

[D+]THE ÁTMA [D]IN [D1]ME IS THE [D2]SAME IN [D D1]SIDE [D] YOU  základní melodie
v refrénu se může střídat D a D+, nebo jen D
D+                     D1                     D2
gajatri.net