Naše vlastní píseň

TRY

TRY TO BE IN YOUR LIFE   TRY TO BE FREE
TRY TO BE WHO YOU ARE   BE ONLY BE
LET IT BE ON YOUR LIFE   LET IT BE FREE
LET IT BE WHO YOU ARE   LET IT BE ONLY BE

Zkus být ve svém životě, zkus být svobodný, zkus být tím kým jsi, být jenom být.
Nech to na svém životě, nech jej být svobodným, nech jej být tím kým jsi, nech jej být jenom být

Naše písnička, vznikla na konci roku 2017, jako první píseň na novou elektrickou kytaru.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[D]Try to [A]be in your [G]life ...
gajatri.net