bhadžan k Božské Matce

UMÁ PÁRVATÍ ÁNANDA MÁTÍ
KÁLÍ DURGÉ NAMÓ NAMA

UMÁ, PÁRVATÍ, KÁLÍ a DURGÁ jsou jména Šivovi choti, vesmírné matky (Džagadamba), jako Umá či Párvatí je reinkarncí první Šivovi choti Satí a dcerou Boha Himaláje, jako Kálí je její hrozivou podobou představující ničitelku ega, a jako Durga je vesmírnou matkou, ochraňovatelkou a ničitelkou zlých vlastností. ÁNANDA (blaženost) MÁTÍ (matka) je jako matka dávající blaženost. NAMÓ NAMA znamená poklonění se (Namaha) výše zmíněným jménům (Namó)Bohyní.

Poselství - U MÁ, polekaně zvolala královna Himáláje Ménadeví, když spatřila svou dceru Párvatí, ponořenou v tak hlubokém soustředění, že nikdo neodvážil se i pohnout, aby ji nevyrušil. Mudrc Nárada utišil královnu, když vysvětlil, že Párvatí je inkarnací Satí, Šivovi první choti, a že jiný osud, než stát se ženou všemocného Šivy, Párvatí nemá. Přízvisko UMÁ ji zůstalo dodnes. Tak ohromující bylo její vyzařování při pokání, které vykonávala. Její úsilí bylo vytrvalé a proto i nakonec úspěšné.
Nechť i naše vlastní úsilí a ponoření se v Pravdu, v Boha, ohromuje naše okolí. Nechť je ohromuje čistotou myšlenek, slov a činů. Pak jistě přijde Ánanda - blaženost.

Tento bhadžan jsem se naučil z nahrávek stažených ze zpěvníku Arunachala kirtan.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]UMÁ PÁRVATÍ [G]ÁNANDA MÁTI [D]KÁLÍ DURGÉ [A]NAMO
[D]NAMA
gajatri.net