Sikhská mantra

VAHÉ GURU VAHÉ GURU VAHÉ GURU
SAT NÁM VAHÉ GURU

VAHÉ GURU je hlavní sikhskou mantrou, kterou Sikhové vyjadřují své odevzdání se GURU, Guruovi, duchovnímu učiteli. Slovíčko VAHÉ znamená vést. Tedy nechť nás vede Guru.

Poselství - V úvodním hymnu Guru Granth Sáhib, svaté knihy Sikhů je psáno:
"Existuje jediná nejvyšší věčná realita-Pravda, která je tvůrcem všeho a tak je i ve všem přítomná. Není v ní strach ani nenávist. Existuje mimo čas, mimo zrození a smrt. Je samoodhalující. Známe ji jako milost Gurua."
Nechme se tedy vést Pravdou, naší existencí a nechme ji samoodhalit.
K samoodhalení není třeba nic konat. Spíše zapomenout na všechny představy o tom kdo jsme a zůstat prázdní a tiší.
SAT NÁM VAHE GURU

Na cestách po Indii jsme se setkávali často se Sikhy, kteří často zpívali společně bhadžany a často si recitují tuto mantru. Vahe Guru byl i pozdrav, kterým jsme se všichni zdravili při poutní cestě na Hemkunt v Himálájích. K VAHE GURU uslyšíte často také SAT NAM, tedy Sat jako Pravda a Nám jako jméno. Sat, Pravda je jednou z hlavních hodnot Sikhů a je uctívána jak ve své podstatě tak i jako slovo. SAT NÁM tak vlastně míní "Pravda je ve mě, Parvda jsem já,Bůh je Pravda". Guruem je kromě 10 historických učitelů počínaje zakladatelem sikhismu Guru Nánakem, rovněž svatá kniha Guru Granth Sáhib.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-3)
často přecházíme o oktávu výše do E H7 E A E
Závěrečné "recitozpívání" je v jednom akordu

[D]VAHÉ GURU VA[A][D]GURU VAHÉ GURU VA[A][D]GURU
VAHÉ GURU
[G] VÁHE GU[D]RU VAHÉ GURU VÁ[A][D]GURU
gajatri.net