Naše vlastní píseň

VESMÍR OTEVÍRÁ BRÁNY

MODRÝM NEBEM PLUJÍ LODĚ BÍLÝCH OBLAKŮ
MOUDRÝM SVĚTEM V PŘÍRODĚ ŽIVÝCH ZÁZRAKŮ
TAJUPLNÉ VŮNĚ ŽENY VÁBÍ DO SVĚTŮ
NEPATRNÉ V LŮNĚ PLODY PLUJÍ K ŽIVOTŮM

A VESMÍR OTEVÍRÁ BRÁNY A VESMÍR SE OTEVÍRÁ

V ČASOPROSTORU UČÍŠ SE JAK ŽÍT
ČASU NAVZDORU ZAPOMÍNÁŠ BÝT
V PROSTORU ČASU HLEDÁŠ SVĚTA ZÁŘ
K SVÉMU ÚŽASU ODKRÝVÁŠ SVOU TVÁŘ

HVĚZDY NA NEBI PROZÁŘÍ NOC
ČISTÉ VĚDOMÍ MÁ ČAROVNOU MOC
JE ČISTÉ A RYZÍ CO POJME TO ZMIZÍ
JAKO NOC POHLTÍ MYSL
JAKO SMRT ODEVZDÁ SMYSL

OM ŠÁNTI OM OM ŠÁNTI OM

OM ŠÁNTI OM - VNITŘNÍ MÍR

Naše písnička, jejíž původní melodie ještě bez "flamengové" verze je někdy z devadesátých let, kolem roku 2016 vznikla nynější první sloka i flamengová část a i závěrečná melodie(C a F) ale až v roce 2022/23 byl dopsán celý text a vznikla vlastně první nahrávka. Je to rozhodně velmi zajímavá píseň.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[Cmaj7]MODRÝM NEBEM [Fmaj7]PLUJÍ LODĚ [Cmaj7] BÍLÝCH OBLA[Fmaj7]KŮ....
[F]A VESMÍR [G]OTEVÍRÁ [E]BRÁNY
[F]A VESMÍR [G]SE OTEVÍ[E]R[F]Á [E]OOOO [F]OOOO....
[C]OM ŠÁNTI OM [F]OM ŠÁNTI OM
gajatri.net