Bhadžan ke Ganéšovi

VINÁJAKÁ VINÁJAKÁ   VIŠVÁDHÁRÁ VINÁJAKÁ   VINÁJAKÁ VINÁJAKÁ
SIDDHI VINÁJAKÁ BHAVA BHAJA NÁŠÁ
SURAMUNI VANDITA ŠRÍ GANÉŠA
VIŠVÁDHÁRÁ VINÁJAKÁ

Ganéšovo jméno Vinájaka se překládá jako ten kdo je bez Pána nad sebou. Tedy ten kdo je sám sobě Pánem. VIŠVÁDHÁRÁ znamená toho kdo drží DHÁRÁ vesmír VIŠVA, tedy toho kdo je Pánem Světa.
SIDDHI jsou duchovní síly, jež Ganéša vlastní, BHAVA BHAJA NÁŠÁ je ten kdo odstraňuje strach
SURAMUNI mudrci VANDITA ŠRÍ ctěný a vážený Ganéša.

Poselství - Podle legend byl Ganéša zvolen ostatními bohy jako první na nebi. K němu jako prvnímu mířit mají všechny požadavky, prosby, pocty. Proč je Ganéša takto ctěn, proč je nazýván Pánem světa-Višvádhára, proč je Sám Sobě Pánem-Vinájaká? Ganéša představuje intelekt a schopnost rozlišování. A vskutku, pakliže nejprve použijeme tyto nástroje, dokážeme jistě prohloubit náš vhled. Každé ráno, když vstaneme, zkoumejme, ptejme se, najděme Pravdu. Než něco vykonáme ať víme kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme. Je vidět, že Ganéšovo postavení není nikterak náhodné, nýbrž hluboce smysluplné.
DŽAJ GANÉŠA

Tento bhadžan známe z nahrávek z ášrámu Sáí Báby v Puttaparthi.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1)

[D]VINÁJAKÁ VINÁJAKÁ     VIŠVÁDHÁRÁ [(A)]VINÁJA[D]
[D]SIDDHI VINÁJAKÁ BHAVA BHAJA NÁŠÁ
SURAMUNI VANDITA ŠRÍ GANÉŠA
VIŠVÁDHÁRÁ
[(A)]VINÁJA[D]
gajatri.net